شمانیوز

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲شهریور از ساعت ۸صبح آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۱ادامه دارد.

مدرسه تلویزیونی ایران از ۱۵شهریور، برنامه درسی سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان را آغاز کرده است و معلمان و دبیران آموزش و پرورش به آموزش دانش‌آموزان می‌پردازند.

 

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣  دانش فنی، پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ نرم افزار افترافکت  - پایه١٢- رشته تصویرسازی  

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته طراحی دوخت    

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار - پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه‌ای  

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران - پایه١٠- رشته گرافیک    

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی  پایه دوم  

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١  )

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  زبان انگلیسی پایه هشتم (  مرور پایه هفتم    )

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم  )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع: ویرایشگر snagit

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی   

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢  پایه یازدهم علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست شناسی٣    پایه دوازدهم  رشته  علوم تجربی  

ساعت ٢٠  تا ٢٠:٢۵  درس فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۸ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹درس عربی زبان قرآن ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰درس عربی زبان قرآن ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۳۰ درس حسابان۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲ درس ریاضی و آمار۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی  و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۳۰ درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

 
منبع: فارس
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied