کد خبر : 875227

جامعه ایرانی دریافت های متفاوتی درباره کشورهای مختلف دارد که بخش زیادی از آن برخاسته رسانه ها است. گاهی اوقات این تصورات منطبق بر واقعیت و گاهی در تعارض است..

جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید