کد خبر : 875436

چطور می توانیم روی یک روغن موتور و اعداد نوشته شده روی آن را بخوانیم و متوجه شویم که با توجه به اطلاعات درج شده در دفترچه خودرو، کدام روغن موتور برای خودروی ما مناسب تر است

جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید