شمانیوز

گسل مسبب زلزله احتمالا شاخه‌ای از گسل پیشانی کوهستان است که با سازوکار معکوس زلزله نیز تطابق دارد. گسترش پس‌لرزه‌ها به سمت جنوب غرب است.

در هفته گذشته ۸ زلزله بزرگتر از ۳ در استان کرمانشاه رخ داد ضمن آنکه استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، مازندران و هرمزگان زلزله‌های کمتر از ۴ به ثبت رسید.ثبت ۸ زلزله بیش از ۳ ریشتر در کرمانشاه

گسل مسبب زلزله احتمالا شاخه‌ای از گسل پیشانی کوهستان است که با سازوکار معکوس زلزله نیز تطابق دارد. گسترش پس‌لرزه‌ها به سمت جنوب غرب است.

توزیع پس‌لرزه‌های زلزله ۵.۹ سرپل ذهاب

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۵ دی

زلزله‌ای با بزرگای ۳.۸ در قصر شیرین استان کرمانشاه رخ داد. عمق این زمین‌لرزه در ۹ کیلومتری و کانون آن در ۲۲ کیلومتری قصر شیرین، ۲۶ کیلومتری سرپل ذهاب و ۳۳ کیلومتری گیلانغرب این استان بوده است.

زلزله ۳.۷ در خرمشهر استان خوزستان از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای روز ۱۵ دی ماه بوده است که در عمق ۸ کیلومتری و در ۲۴ کیلومتری خرمشهر، ۳۲ کیلومتری مینوشهر و ۳۶ کیلومتری آبادان این استان به ثبت رسید.

در این روز همچنین تازه آباد استان کرمانشاه زلزله‌ای با بزرگای ۴.۱ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۱۲ کیلومتری تازه آباد، ۳۱ کیلومتری جوانرود و ۳۷ کیلومتری گهواره بوده است.

در برازجان استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ رخ داد که عمق آن در ۱۶ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۶ کیلومتری دالکی، ۸ کیلومتری نظرآقا و ۱۴ کیلومتری سعید آباد این استان بوده است.

در لار استان فارس زلزله ۲.۹ و قم زلزله ۲.۷، رخ داد.

یکشنبه ۱۶ دی

در سومار استان کرمانشاه زلزله‌ای با بزرگای ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید که کانون رومرکز این زمین لرزه در ۲۹ کیلومتری سومار و ۳۱ کیلومتری گیلانغرب استان کرمانشاه و ۳۱ کیلومتری خانقین عراق بوده است. زلزله ۴.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری، ۲.۷، ۴.۲ در عمق ۸ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۲.۷، ۲.۸، ۲.۶ و ۲.۵ از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه بوده است.

گیلانغرب این استان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ لرزید که عمق آن در ۱۰ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۲۸ کیلومتری گیلانغرب و ۳۵ کیلومتری سومار استان کرمانشاه و ۲۸ کیلومتری خانقین عراق گزارش شد. زلزله ۳ در عمق ۸ کیلومتری و ۲.۶ از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در مومن آباد استان لرستان نیز زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

دوشنبه ۱۷ دی

در سومار استان کرمانشاه زلزله ۳ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۷ کیلومتری سومار و ۳۰ کیلومتری گیلانغرب استان کرمانشاه و ۳۳ کیلومتری خانقین عراق بوده است. زلزله ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری، ۲.۵، ۲.۶ از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه بوده است. در گیلانغرب استان کرمانشاه نیز زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۸ و در قصرشیرین این استان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

مزایجان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ را تجربه کرد که عمق آن در ۸ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۱۰ کیلومتری مزایجان، ۴۵ کیلومتری حاجی آباد و ۴۸ کیلومتری شهر پیر این استان بوده است.

در سیرچ استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، رحیم آباد استان گیلان زلزله ۲.۷، حاجی‌اباد استان هرمزگان زلزله ۲.۶ و فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۹ رخ داد.

سمیع آباد خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ رخ داد که عمق آن در ۹ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۱۲ کیلومتری سمیع آباد، ۲۳ کیلومتری نیل شهر و ۳۴ کیلومتری تربت جام این استان بوده است.

یونسی استان خراسان رضوی زلزله ۳.۶ را تجربه کرد که عمق آن در ۲۶ کیلومتری و کانون رومرکز این زمین لرزه در ۲۴ کیلومتری یونسی، ۳۱ کیلومتری گناباد و ۳۳ کیلومتری بجستان این استان گزارش شد. زلزله ۲.۵ و ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه بوده است.

سه‌شنبه ۱۸ دی

در سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، ۲.۵ و ۲.۹، گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۹، گزیک استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۹ و آغاجاری استان خوزستان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در فاریاب استان کرمان سه زلزله ۲.۵، توحید استان ایلام زلزله ۲.۹ و لار استان فارس زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

خوش‌رود پی استان مازندران نیز زلزله‌ای با بزرگای ۳.۲ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۳ کیلومتری و کانون رومرکز آن در ۱۷ کیلومتری خوش‌رود پی، ۲۶ کیلومتری مرزی‌کلا و ۲۸ کیلومتری دابودشت این استان به ثبت رسید.

مزایجان استان فارس نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳ لرزید. عمق این زلزله در ۱۴ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری مزایجان، ۳۰ کیلومتری شهر پیر و ۳۳ کیلومتری حاجی آباد استان فارس گزارش شد.

چهارشنبه ۱۹ دی

در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۶، خشت استان فارس زلزله ۲.۹، محمدآباد استان ریگان استان کرمان زلزله ۲.۹، مهران استان ایلام زلزله ۲.۷، اهواز استان خوزستان زلزله ۲.۸، تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

سومار استان کرمانشاه با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ لرزید. عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و کانون رومرکز آن در ۲۵ کیلومتری سومار و ۲۹ کیلومتری گیلانغرب استان کرمانشاه و ۳۵ کیلومتری خانقین عراق به ثبت رسید. زلزله‌های ۲.۵، ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخداد‌های لرزه‌ای این منطقه است.

فارغان استان هرمزگان زلزله ۳ ریشتر را تجربه کرد که عمق آن در ۸ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۱۶ کیلومتری فارغان، ۴۱ کیلومتری سرگز و ۴۴ کیلومتری فین استان هرمزگان به ثبت رسید.

کیاسر استان مازندران زلزله‌ای با بزرگای ۳ را تجربه کرد. عمق این زمین لرزه در ۸ کیلومتر و کانون آن در ۱۸ کیلومتری کیاسر استان مازندران و ۴۲ کیلومتری شهمیرزاد و ۴۶ کیلومتری مهدی‌شهر استان سمنان بوده است.

پنج‌شنبه ۲۰ دی

در سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ و ۲.۸ و در اندوهجرد استان کرمان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

حاجی آباد استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ لرزید. عمق این زمین‌لرزه در ۵ کیلومتری و کانون آن در ۲۰ کیلومتری حاجی‌آباد و ۴۴ کیلومتری فارغان استان هرمزگان و ۵۱ کیلومتری درز استان فارس گزارش شد.

در برازجان استان بوشهر زلزله ۳.۴ ریشتری رخ داد. عمق این زمین لرزه در ۸ کیلومتری و کانون رومرکز آن در ۱۴ کیلومتری برازجان، ۱۴ کیلومتری وحدتیه و ۱۸ کیلومتری سعدآباد این استان بوده است.

در بندر عباس استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید که کانون رومرکز آن در ۱۳ کیلومتری بندرعباس، ۳۶ کیلومتری جزیره هرمز و ۳۷ کیلومتری این استان گزارش شد.

فنوج استان سیستان و بلوچستان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزید. این زمین لرزه در عمق آن ۱۸ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۱۵ کیلومتری فنوج، ۴۱ کیلومتری بنت و ۶۷ کیلومتری اسپکه این استان بوده است.

جمعه ۲۱ دی

در بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۵، فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۹، سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹ و وحدتیه استان بوشهر زلزله ۲.۹ رخ داد.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید