کد خبر : 890574

مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت عیدی ۵۰ درصد از بازنشستگان این سازمان در روز اول اسفند خبر داد و گفت: عیدی مابقی بازنشستگان نیز طی روز‌های آینده و براساس برنامه زمان بندی شده پرداخت می‌شود.

ایسنا نوشت: یونس کریم نژاد اظهارکرد: عیدی بازنشستگانی که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و نام خانوادگی آن‌ها با حروف " ح. - خ. - د. - ذ. - ر. - س. - ش. - ط. - ظ. - ع. - غ. - ف- ق. - ک. - گ. - ل. - م. - ن. - و - ه. - ی" آغاز می‌شود، در اولین روز اسفند پرداخت شد.
آغاز پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی + جزئیات وی ادامه داد: عیدی بازنشستگانی که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و نام خانوادگی آن‌ها با حروف " ج. - ز. - ژ. - ص. - ض. " شروع می‌شود نیز در روز دوم اسفند ماه پرداخت می‌شود. کریم نژاد افزود: بازنشستگانی که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و نام خانوادگی آن‌ها با حروف " ب. - پ. - ت. - ث. - چ. " شروع می‌شود نیز عیدی خود را در روز ۴ اسفند دریافت می‌کنند. مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگانی که مستمری خود را از سایر بانک‌ها دریافت می‌کنند نیز در روز ۵ اسفند عیدی دریافت می‌کنند.
کریم نژاد گفت: بازنشستگانی که نام خانوادگی آن‌ها با حرف " الف" شروع می‌شود و همچنین بازنشستگانی که پرونده مستمری آن‌ها در شعب تا ۲۰۰۰ نفر قرار دارد، عیدی خود را در روز ۶ و ۷ اسفند دریافت خواهند کرد.
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید