کد خبر : 892513

شرکت پتروشیمی فجر ضمن تحلیل و بررسی نتایج، با همکاری مسئولین مختلف داخل و خارج سازمان در جهت بهبود فعالیت‌ها تلاش می‌کند.

پتروشیمی فجر برای هشتمین سال پیاپی از جامعه نظر سنجی کرد
به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، بر اساس نقشه استراتژی و همچنین مطابق با مدل تعالی سازمانی، شناخت انتظارات جامعه پیرامونی (بعنوان یکی از گروه‌های ذینفعان) و سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکردها، مورد توجه این شرکت بوده است.
پتروشیمی فجر برای هشتمین سال پیاپی از جامعه نظر سنجی کرد بر همین پایه، بطور سالانه از نمایندگان جامعه پیرامونی سنجش رضایتمندی بعمل می‌آید. روش انجام کار نیز به گونه‌ای است که نمایندگان مردم (نهاد‌های عمومی، حاکمیتی، مردم نهاد و شرکت‌های پتروشیمی همجوار)، به گروه‌های عمومی، حاکمیتی-حمایتی- محیط زیستی تقسیم بندی شده و طی پرسشنامه‌ای تخصصی نظرات آنان درباره عملکرد پتروشیمی فجر دریافت می‌شود. گزارش روابط عمومی ادامه می‌دهد که برای دریافت دقیق پاسخ و شناخت بهتر نظرات ذینفعان، پیش از نظرسنجی، در یک جلسه حضوری ضمن تحویل گزارش کتبی، پیرامون عملکرد‌های سازمان با مخاطب گفت و شنود انجام می‌شود. شایان ذکر است، بالاترین و پایین‌ترین امتیاز‌های نظرسنجی سال ۹۷ بدین ترتیب آمده است: در گروه عمومی بالاترین رضایتمندی در بخش پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال تماس‌های تلفنی و مکاتبات شرکت با سازمان بوده و پایین‌ترین رضایت از میزان آگاهی پرسش شونده از تصمیمات آینده و تغییرات شرکت _که موثر و مرتبط با آنهاست_ می‌باشد. در گروه حاکمیتی-حمایتی بالاترین رضایت در بخش پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال تماس‌های تلفنی و مکاتبات شرکت با سازمان بوده و پایین‌ترین رضایتمندی از میزان آگاهی مخاطب از تصمیمات آینده و تغییرات در شرکت _که موثر و مرتبط با آنهاست_ می‌باشد. در گروه محیط زیست بالاترین رضایتمندی در بخش عملکرد شرکت در رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی بوده و پایین‌ترین رضایت مندی مخاطب از استفاده بهینه شرکت از منابع طبیعی بوده است. گفتنی است این شرکت علاوه بر نظرسنجی از نمایندگان جامعه، به منظور شناخت عمیقتر انتظارات مردم و بررسی عملکرد خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، پژوهش علمی رضایتمندی مردم جامعه با تمرکز بر شهرستان بندر ماهشهر را در سال ۹۴ به انجام رسانید.
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید