کد خبر : 895486

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 26 فروردین 1398، در 329 هزار دفعه، تعداد 7 میلیارد و 594 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 14 هزار و 802 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 773 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار شمانیوز به نقل از روابط عمومی بورس تهران : شاخص کل با 5722 واحد افزایش به رقم 201806 رسید. شاخص بازار اول با 4676 واحد افزایش به 151176 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9229 واحد افزایش رقم 390030 واحد را تجربه کرد. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را بانک تجارت، گل گهر، فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، چادرملو، گروه مپنا و ملی صنایع مس ایران به نام خود اختصاص دادند. از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری خوارزمی، فولاد مبارکه اصفهان(فولاد2)، زامیاد، بانک پاسارگاد، بانک ملت، سایپا، گل گهر، پارس خودرو، فولاد مبارکه اصفهان و گروه پتروشیمی س. ایرانیان به نام خود ثبت نام کردند. بازگشایی و توقف نماد وقفه معاملاتی نماد (غشصفا1)، (بورس1)، (دسینا1)، (فپنتا1)، (بشهاب1)، (کسعدی1)، (غگرجی1)، (دشیمی1)، (غپینو1)، (سیدکو1)، (خلنت1)، (سنیر1)، (کسرام1)، (رمپنا1)، (کاذر1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت نماد معاملاتی شرکت های شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا1)، شرکت بورس اوراق بهادار تهران (بورس1)، داروسازی‌ سینا (دسینا1)، سپنتا (فپنتا1)، لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب1)، کاشی‌ سعدی‌ (کسعدی1)، بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی1)، شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی1)، پارس‌ مینو (غپینو1)، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو1)، لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت1)، سیمان‌ سفیدنی‌ریز (سنیر1)، پارس‌ سرام‌ (کسرام1)، گروه مپنا (رمپنا1) و فرآورده‌های‌نسوزآذر (کاذر1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، تا پایان جلسه معاملاتی در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و ادامه معاملات از ابتدای روز معاملاتی بعد و در دامنه نوسان قیمت روزانه ادامه خواهند یافت.
با رشد نماگرهای بورس تهران: شاخص و ارزش بازار رکورد زد
توقف نمادهای معاملاتی(فولاژ)،(و اتی)،(وسکاب) در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های فولاد آلیاژی ایران(فولاژ)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، گروه سرمایه گذاری آ تیه دماوند(و اتی)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان(وسکاب) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی-عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه متوقف خواهند شد. وقفه معاملاتی نماد (دسیناح1( نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت داروسازی‌ سینا (دسیناح1) با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. توقف نماد (فلوله1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف نماد معاملاتی شرکت لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. توقف نماد (حفارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب نماد معاملاتی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. توقف نمادهای (غبهنوش1)، سصفها1)، (خگستر1)، (لابسا1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت نماد معاملاتی شرکت های بهنوش‌ ایران‌ )غبهنوش1)، سیمان‌اصفهان‌ (سصفها1)، گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر1) و آبسال‌ (لابسا1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند. بازگشایی نمادهای معاملاتی(وایران)،(وبوعلی( نماد معاملاتی شرکت های لیزینگ ایرانیان(وایران)، سرمایه گذاری بوعلی(وبوعلی) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. بازگشایی نمادهای معاملاتی(قشهد)،(فسپا( نماد معاملاتی شرکت های شهد(قشهد)، گروه صنعتی سپاهان(فسپا) باتوجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است . بازگشایی نماد معاملاتی (وپارس( نماد معاملاتی بانک پارسیان(وپارس) با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است . بازگشایی نماد معاملاتی (کگل( نماد معاملاتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(کگل)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه تعلق نمی گیرد. بازگشایی نماد معاملاتی (وتجارت( نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت(وتجارت)پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. بازگشایی نماد معاملاتی(قصفها( نماد معاملاتی شرکت قند اصفهان(قصفها) باتوجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است . قرارداد های آتی سبد سهام در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 87 قرارداد به ارزش بیش از 7 میلیارد و 933 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. ابزار بدهی در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 16 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 15 میلیارد و 840 میلیون ریال معامله شد. صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 94 میلیون و 254 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 973 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. بازار مشتقه در بازار اوراق مشتقه تعداد 5479 قرارداد به ارزش بیش از 2 میلیاردو 50 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید