کد خبر : 887812

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای»

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت “تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران” از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید

روابط عمومی معدنی طلای زرشوران نوشت :شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت "تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران" از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی مندرج در بند «۲» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند "۱" مراجعه نمایند. نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک ۵ و ۷
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
موضوع مناقصه: "تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران" طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
نوع مناقصه: یک مرحله‌ای عمومی
مدت زمان اجرای پروژه: یکسال شمسی
گواهی نامه صلاحیت: متقاضی می‌بایست؛ - داشتن تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه - دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد. - کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید. - دارای تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی در امور خدماتی برای اشخاص حقوقی و جواز کسب برای اشخاص حقیقی و سایر تاییدیه‌های لازم و مرتبط با موضوع مناقصه باشد. - دارای مجوز کسب در زمینه طبخ غذا با ارایه مدارک مربوطه برای متقاضیان شرکت‌کننده یا رستوراندار، دارای مدرک سرآشپزی و گواهی وزارت بهداشت برای شرکت‌های معتبر ثبتی دارای شخصیت حقوقی باشند. - داارای حداقل سه مورد کار مشابه در زمینه موضوع مناقصه باشد. تامین مالی: از منابع داخلی شرکت.
مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱، ۶۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ (یک میلیارد و ششصد میلیون) ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهاد‌ها معتبر و قابل تمدید باشد.
زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد ۱۱۹۳۲ ا. ز. تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر و مهر شرکت در یکی از روز‌های اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند "۱" مراجعه نمایند.
زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهاد‌های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «۲» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند "۱"تحویل نمایند.
زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ در نشانی مندرج در بند «۲».
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید