کد خبر : 899478

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به ازای هر سهم ۵۱۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از معدن نیوز: این افزایش سوددهی بیشتر ناشی از افزایش ۴۶ درصدی مقادیر فروش شرکت بوده است. این شرکت براساس عملکرد سال مالی ۹۷ مبلغ ۱۵۱۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. شرکت صبانور در نظر دارد مطابق اھداف و استراتژی ھای تھیه شده، با استفاده از حداکثر ظرفیت ھا و اجرای چندین فقره طرح ھای توسعه‌ای درون سازمانی و افزایش بھره وری و ظرفیت کارخانه گندله سازی ھمدان از طریق بھبود سیستم ھا به سود مضاعف دست یابد.
تحقق سود ۵۱۶ ریال صبانور برای سال ۹۷ روند کاھش قیمت جھانی سنگ آھن و تحریم ھای ظالمانه، تنھا عامل بازدارنده در عدم تحقق فروش پیش بینی شده خواھد بود که در این صورت نیز کلیه شرکت ھای فعال در این حوزه مشمول این اثرات خواھند گردید. این شرکت تلاش نموده تا بھترین پیش بینی از سود و فروش و کم مخاطره‌ترین شرایط در سال آتی را داشته باشد.
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید