کد خبر : 895404

قیمت خودرو دوشنبه 98/01/26 + جدول

قیمت خودرو دوشنبه 98/01/26 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو دوشنبه 98/01/26 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۰,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۸,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سایپا ۱۵۱
۴۳,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
تیبا (سفید)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
تیبا (تنوع رنگ)
۵۳,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۵۵,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۵۶,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۵۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
ساینا (رینگ فولادی)
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
ساینا (رینگ آلومینومی)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
ساینا اتوماتیک
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
وانت زامیاد
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
وانت زامیاد (ساده)
۷۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
وانت زامیاد(آپشنال)
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
آریو (اتوماتیک)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
چانگان cs۳۵
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سیتروئن c۳
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو دوشنبه98/01/26 / گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
وانت آریسان
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سمند lx
۷۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سمند ef۷
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سمندef۷دوگانه سوز
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سمند سورن
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سمند سورن توربو
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
دنا
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو glx ۴۰۵
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۷۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو slx ۴۰۵
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو پارس. کد ۲۹
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو پارس. کد ۳۲
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو پارسlxکد15
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژوپارسlxکد۱۶
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژوپارسlxکد۱۷
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژوپارس اتوماتیک
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو۲۰۶.تیپ۵
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو۲۰۶.صندوقدار
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو ۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو ۲۰۰۸
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پژو ۵۰۸
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رانا LX
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنو تندر E۲
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پیکاپ دوکابین فوتون
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنو کپچر
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
سوزوکی ویتارا
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو دوشنبه98/01/26/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنو تندر ۹۰
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنو پارس تندر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو دوشنبه98/01/26: *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید