کد خبر : 895501

قیمت خودرو سه شنبه 98/01/27 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/01/27 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/01/27 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۹,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سایپا ۱۵۱
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
تیبا (سفید)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
تیبا (تنوع رنگ)
۵۳,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۵۵,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۵۶,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۵۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
ساینا (رینگ فولادی)
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
ساینا (رینگ آلومینومی)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
ساینا اتوماتیک
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
وانت زامیاد
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
وانت زامیاد (ساده)
۷۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
وانت زامیاد(آپشنال)
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
آریو (اتوماتیک)
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
چانگان cs۳۵
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سیتروئن c۳
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه98/01/27 / گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
وانت آریسان
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سمند lx
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سمند ef۷
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سمندef۷دوگانه سوز
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سمند سورن
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سمند سورن توربو
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
دنا
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، دوشنبه98/01/26
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو glx ۴۰۵
۷۴,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۷۶,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو slx ۴۰۵
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو پارس. کد ۲۹
۹۲,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو پارس. کد ۳۲
۹۱,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۹۴,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو پارسlxکد15
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژوپارسlxکد۱۶
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژوپارسlxکد۱۷
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژوپارس اتوماتیک
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو۲۰۶.تیپ۵
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو۲۰۶.صندوقدار
۹۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو ۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو ۲۰۰۸
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پژو ۵۰۸
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رانا LX
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنو تندر E۲
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پیکاپ دوکابین فوتون
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنو کپچر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
سوزوکی ویتارا
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه98/01/27/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنو تندر ۹۰
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنو پارس تندر
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، سه شنبه98/01/27

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو سه شنبه98/01/27: *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید