کد خبر : 896385

قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/4 + جدول

قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/4 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/4 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۱,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۲,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۹,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سایپا ۱۵۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
تیبا (سفید)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
تیبا (تنوع رنگ)
۵۳,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4

ساعت 10:00 ، سه شنبه 98/02/3​

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۷,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۹,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۵۹,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۵۹,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۵۹,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
ساینا (رینگ فولادی)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
ساینا اتوماتیک
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
وانت زامیاد
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
وانت زامیاد (ساده)
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
وانت زامیاد(آپشنال)
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
آریو (اتوماتیک)
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
چانگان cs۳۵
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سیتروئن c۳
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/4/ گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
وانت آریسان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سمند lx
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سمند ef۷
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سمندef۷دوگانه سوز
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سمند سورن
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سمند سورن توربو
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
دنا
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو glx ۴۰۵
۷۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو slx ۴۰۵
۸۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو پارس. کد ۲۹
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو پارس. کد ۳۲
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو پارسlxکد15
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژوپارسlxکد۱۶
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژوپارسlxکد۱۷
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژوپارس اتوماتیک
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۸۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو ۳۰۱
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو ۲۰۰۸
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پژو ۵۰۸
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رانا LX
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنو تندر E۲
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنو کپچر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
سوزوکی ویتارا
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/4/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنو تندر ۹۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنو پارس تندر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/02/4

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو چهارشنبه 98/02/4 : *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید