کد خبر : 897604

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/15 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/15 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/12 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۳,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۷,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۵۰,۶۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سایپا ۱۵۱
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
تیبا (سفید)
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
تیبا (تنوع رنگ)
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۸,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۶۰,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۶۰,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
ساینا (رینگ فولادی)
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
ساینا اتوماتیک
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
وانت زامیاد
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
وانت زامیاد (ساده)
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
وانت زامیاد(آپشنال)
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
آریو (اتوماتیک)
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
چانگان cs۳۵
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سیتروئن c۳
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/12 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
وانت آریسان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سمند lx
۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سمند ef۷
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سمندef۷دوگانه سوز
۹۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سمند سورن
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سمند سورن توربو
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
دنا
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو glx ۴۰۵
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو slx ۴۰۵
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو پارس. کد ۲۹
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو پارس. کد ۳۲
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو پارسlxکد15
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژوپارسlxکد۱۶
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژوپارسlxکد۱۷
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژوپارس اتوماتیک
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو ۲۰۰۸
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رانا LX
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنو تندر E۲
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنو کپچر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
سوزوکی ویتارا
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/12 / گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۹۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنو تندر ۹۰
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنو پارس تندر
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/02/12

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/12 *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید