کد خبر : 898851

قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/26+ جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/02/26+ جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه98/02/22 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۵۰,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سایپا ۱۵۱
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
تیبا (سفید)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
تیبا (تنوع رنگ)
۵۵,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
ساینا (رینگ فولادی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
ساینا اتوماتیک
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
وانت زامیاد
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
وانت زامیاد (ساده)
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
وانت زامیاد(آپشنال)
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
آریو (اتوماتیک)
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
چانگان cs۳۵
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سیتروئن c۳
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه98/02/22 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
وانت آریسان
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سمند lx
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سمند ef۷
۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سمندef۷دوگانه سوز
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سمند سورن
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
دنا
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو glx ۴۰۵
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو slx ۴۰۵
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو پارس. کد ۲۹
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو پارس. کد ۳۲
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو پارسlxکد15
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژوپارسlxکد۱۶
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژوپارسlxکد۱۷
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژوپارس اتوماتیک
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو ۲۰۰۸
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رانا LX
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنو تندر E۲
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنو کپچر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
سوزوکی ویتارا
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه98/02/22/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنو تندر ۹۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنو پارس تندر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/02/22

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو یکشنبه98/02/22 *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید