کد خبر : 898978

قیمت خودرو شنبه 98/02/28+ جدول

قیمت خودرو شنبه 98/02/28+ جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو شنبه 98/02/28 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۸,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۸,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۹,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۵۲,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سایپا ۱۵۱
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
تیبا (سفید)
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
تیبا (تنوع رنگ)
۵۷,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۶۴,۶۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۶۵,۱۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۶۵,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
ساینا (رینگ فولادی)
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
ساینا اتوماتیک
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
وانت زامیاد
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
وانت زامیاد (ساده)
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
وانت زامیاد(آپشنال)
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
آریو (اتوماتیک)
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
چانگان cs۳۵
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سیتروئن c۳
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو شنبه 98/02/28 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
وانت آریسان
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سمند lx
۸۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سمند ef۷
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سمندef۷دوگانه سوز
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سمند سورن
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
دنا
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو glx ۴۰۵
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۸۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو slx ۴۰۵
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو پارس. کد ۲۹
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو پارس. کد ۳۲
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو پارسlxکد15
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژوپارسlxکد۱۶
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژوپارسlxکد۱۷
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژوپارس اتوماتیک
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو ۲۰۰۸
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رانا LX
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
دانگ فنگ S۳۰
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنو تندر E۲
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنو کپچر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
سوزوکی ویتارا
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو شنبه 98/02/28 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنو تندر ۹۰
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنو پارس تندر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنو ساندرو - اتوماتیک
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، شنبه 98/02/28

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو شنبه 98/02/28 *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید