کد خبر : 899078

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/29+ جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/29+ جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/29 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۸,۶۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۵۰,۱۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۵۲,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۵۲,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سایپا ۱۵۱
۴۹,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
تیبا (سفید)
۵۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
تیبا (تنوع رنگ)
۵۷,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۶۴,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۶۴,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۶۵,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۶۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
ساینا (رینگ فولادی)
۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
ساینا اتوماتیک
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
وانت زامیاد
۹۷,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
وانت زامیاد (ساده)
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
وانت زامیاد(آپشنال)
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
آریو (اتوماتیک)
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
چانگان cs۳۵
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سیتروئن c۳
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/29 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
وانت آریسان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سمند lx
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سمند ef۷
۹۴,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سمندef۷دوگانه سوز
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سمند سورن
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
دنا
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو glx ۴۰۵
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو slx ۴۰۵
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو پارس. کد ۲۹
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو پارس. کد ۳۲
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو پارسlxکد15
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژوپارسlxکد۱۶
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژوپارسlxکد۱۷
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژوپارس اتوماتیک
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو ۲۰۰۸
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رانا LX
۹۷,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
دانگ فنگ S۳۰
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنو تندر E۲
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنو کپچر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
سوزوکی ویتارا
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/28 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنو تندر ۹۰
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنو پارس تندر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنو ساندرو - اتوماتیک
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/29

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو یکشنبه 98/02/29 *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید