کد خبر : 899774

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/05+ جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/05+ جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو قیمت خودرو یکشنبه 98/03/05 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۶,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۹,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۵۲,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سایپا ۱۵۱
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
تیبا (سفید)
۵۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
تیبا (تنوع رنگ)
۵۷,۶۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۶۳,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۶۳,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۶۴,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
ساینا (رینگ فولادی)
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
ساینا اتوماتیک
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
وانت زامیاد
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
وانت زامیاد (ساده)
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
وانت زامیاد(آپشنال)
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
آریو (اتوماتیک)
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
چانگان cs۳۵
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سیتروئن c۳
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/05 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
وانت آریسان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سمند lx
۸۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سمند ef۷
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سمندef۷دوگانه سوز
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سمند سورن
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
دنا
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو glx ۴۰۵
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو slx ۴۰۵
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو پارس. کد ۲۹
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو پارس. کد ۳۲
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو پارسlxکد15
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژوپارسlxکد۱۶
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژوپارسlxکد۱۷
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژوپارس اتوماتیک
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جکشنبه 98/03/05
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو ۲۰۰۸
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رانا LX
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
دانگ فنگ S۳۰
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رنو تندر E۲
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رنو کپچر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
سوزوکی ویتارا
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/05گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رنو تندر ۹۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رنو پارس تندر
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/05
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰