قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

جهت مشاهده قیمت امروز طلا، سکه و دلار اینجا کلیک کنید

گزارش نهایی/

*ساعت 21:30 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۲۰,۰۰۰
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۵,۴۰۰
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۱,۴۱۰,۰۰۰
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۴۵۰
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۳۸.۷
ساعت 21:30 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 20:00 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۲۰,۰۰۰
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۵,۴۰۰
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۱,۴۱۰,۰۰۰
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۴۵۰
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۴۷.۵
ساعت 20:00 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 18:30 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۲۰,۰۰۰
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۵,۴۰۰
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۱,۴۱۰,۰۰۰
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۴۵۰
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۵۵.۶
ساعت 18:30 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 17:3 0 / قیمت سکه، امروز شنبه 20 بهمن 97 قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز شنبه ۲۰ بهمن ماه به مبلغ ۴ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۴ میلیون ۸۵ هزار تومان رسید. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۹۱ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۷۵۵ هزار تومان فروخته می‌شود/موج

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 17:00 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۲۰,۰۰۰
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۵,۴۰۰
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۱,۴۱۰,۰۰۰
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۴۵۰
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۵۷
ساعت 17:00 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 16:00 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۲۰,۰۰۰
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۵,۴۰۰
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۱,۴۱۰,۰۰۰
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۴۵۰
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۵۸.۴
ساعت 16:00 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 15:00 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۳۰,۰۰۰
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۷,۷۰۰
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۲,۱۶۰,۰۰۰
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۵۰۰
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۶۵.۱
ساعت 15:00 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 14:00 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۳۰,۰۰۰
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۷,۷۰۰
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۲,۱۶۰,۰۰۰
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۵۰۰
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۶۲.۶
ساعت 14:00 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 13:00 / طلا گران می شود

در نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز کارشناسان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران نسبت به روند افزایشی طلا ابراز خوش‌بینی کرده و کاهش هفتگی این فلز ارزشمند را یک تصحیح قیمت قلمداد کردند. در این نظرسنجی، ۱۵ نفر شرکت کردند که از میان آنها، ۱۱ نفر یا معادل ۷۳ درصد افزایش قیمت طلا و دو نفر یا ۱۳ درصد کاهش قیمت طلا را پیش‌بینی کردند و به همین تعداد نظری نسبت به روند قیمت طلا نداشتند. از میان ۴۶۷ نفری که در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند، ۲۵۹ نفر یا ۵۵ درصد افزایش قیمت طلا و ۱۲۹ نفر یا ۲۸ درصد کاهش قیمت این فلز را پیش‌بینی کردند. ۷۹ نفر یا ۱۷ درصدی نیز نسبت به روند قیمت طلا نظری نداشتند. در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در آوریل ۴.۳۰ دلار یا ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد و در ۱۳۱۸.۵۰ دلار بسته شد، اما برای کل هفته ۰.۳ درصد کاهش ثبت کرد.

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 12:30 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۳۰,۰۰۰
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۷,۷۰۰
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۲,۱۶۰,۰۰۰
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۵۰۰
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 12:30 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۷۴.۶
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 11:30 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۳۰,۰۰۰
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
۳,۶۷۷,۷۰۰
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
سکه امامی
۴۲,۱۶۰,۰۰۰
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
دلار
۱۱۶,۵۰۰
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
یورو
۱۳۶,۵۰۰
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
نفت برنت
۶۲.۰۹
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20
بیت کوین / Bitcoin
۳۶۶۰.۱
ساعت 11:30 ، شنبه 97/11/20

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 10:30 /قیمت جهانی طلا ، امروز شنبه 20 بهمن 97

قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با نیم درصد افزایش به ۱۳۱۶ دلار و ۶۱ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با نیم درصد افزایش به ۱۳۱۶ دلار و ۶۱ سنت رسید. قیمت فلز زرد روز پنجشنبه به پایین‌ترین رقم در طی بیش از یک هفته گذشته یعنی ۱۳۰۲ دلار و ۱۱ سنت رسیده بود. قیمت طلای آمریکا نیز در پایان معاملات روز جمعه با ۰.۳۳ درصد افزایش به ۱۳۱۸ دلار و ۵۰ سنت رسید.

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97 + تغییرات

*ساعت 10:00 / قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز شنبه 20 بهمن 97

عنوان قیمت آنلاین ساعت و تاریخ
شاخص بورس تهران
۱۵۸,۵۳۵.۰
ساعت 10:00 ، شنبه 97/11/20
انس طلا
۱,۳۱۴.۲۶
ساعت 10:00 ، شنبه 97/11/20
مثقال طلا
۱۵,۹۲۰,۰۰۰