خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در تاریخ پنجم اسفند 97/12/5 صرفا پیش بینی می باشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمی باشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.

خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در تاریخ پنجم اسفند 97/12/5 صرفا پیش بینی می باشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمی باشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.

پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در روز یکشنبه 5 اسفند 1397
کمترین قیمت بیشترین قیمت درصد تغییرات
روز گذشته شنبه 4 اسفند 1397 44,500,000 46,610,000 4.74%
هفته گذشته یکشنبه 28 بهمن 1397 41,630,000 41,960,000 0.79%
ماه گذشته جمعه 5 بهمن 1397 39,500,000 39,800,000 0.76%
سال گذشته شنبه 5 اسفند 1396 14,500,000 14,760,000 1.79%
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397
حداقل ريال45,279,746 و حداکثر ريال46,306,563 باشد.
پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید (امامی) در روز یکشنبه 5 اسفند 1397
کمترین قیمت بیشترین قیمت درصد تغییرات
روز گذشته شنبه 4 اسفند 1397 45,600,000 47,300,000 3.73%
هفته گذشته یکشنبه 28 بهمن 1397 43,200,000 43,800,000 1.39%
ماه گذشته جمعه 5 بهمن 1397 41,000,000 41,500,000 1.22%
سال گذشته شنبه 5 اسفند 1396 14,785,000 15,250,000 3.15%
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی طرح امامی در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397
حداقل ريال46,046,660 و حداکثر ريال47,840,453 باشد.
پیش بینی قیمت دلار در روز یکشنبه 5 اسفند 1397
کمترین قیمت بیشترین قیمت درصد تغییرات
روز گذشته شنبه 4 اسفند 1397 130,731 132,287 1.19%
هفته گذشته یکشنبه 28 بهمن 1397 124,568 125,885 1.06%
ماه گذشته جمعه 5 بهمن 1397 121,714 122,144 0.35%
سال گذشته شنبه 5 اسفند 1396 47,103 47,205 0.22%
پیش بینی می شود قیمت دلار در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397
حداقل ريال130,296 و حداکثر ريال131,333 باشد.
پیش بینی قیمت یورو در روز یکشنبه 5 اسفند 1397
کمترین قیمت بیشترین قیمت درصد تغییرات
روز گذشته شنبه 4 اسفند 1397 148,000 150,000 1.35%
هفته گذشته یکشنبه 28 بهمن 1397 140,600 142,200 1.14%
ماه گذشته جمعه 5 بهمن 1397 137,500 139,000 1.09%
سال گذشته شنبه 5 اسفند 1396 55,110 55,230 0.22%
پیش بینی می شود قیمت یورو در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397
حداقل ريال147,429 و حداکثر ريال149,037 باشد.

جهت مشاهده قیمت امروز طلا، سکه و دلار اینجا کلیک کنید

منبع:پایگاه خبری رخ

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید