<![CDATA[شما نیوز]]> https://www.shomanews.com Sat, 23 Jan 2021 21:11:05 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[سلاخی عمو و برادرزاده در خیابان نواب تهران + جزئیات تلخ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974711 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974711-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE
۲ موتورسوارناشناس در تاریکی شب از پشت به یک مرد و برادرزاده‌اش حمله کردند و با ضربات چاقو یکی از آنها را به قتل رساندند.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 19:56:09 +0000
<![CDATA[ تضمین سلامت روان با این ۴ ماده غذایی مفیدو عالی ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974703 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974703-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
دانشمندان می‌گویند داشتن رژیم غذایی سالم ارتباط مستقیمی با سلامت روان افراد دارد.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 17:56:32 +0000
<![CDATA[ عوارض وحشتناک پاکیزه نبودن فرش ها برآلرژی و سلامت بدن ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974702 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974702-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86
متخصصان می گویند تمیز نبودن فرش های خانه می تواند سلامت افراد را به مخاطره بیاندازد.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 17:44:21 +0000
<![CDATA[ این ۶ ویژگی نشان می‌دهند که آیا شما از سلامت روان برخوردار هستید ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974701 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974701-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF
براساس تحقیقات انجام شده ویژگی‌های وجود دارد که بیانگر سلامت روحی و روانی افراد است.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 17:24:53 +0000
<![CDATA[ موج جدید کرونا پایان بهمن دراین شهر بزرگ آغاز می‌شود ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974700 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974700-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ساده انگاری‌های فعلی بیانگر شیوع موج جدید کرونا در اصفهان تا پایان بهمن ماه است.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 17:13:42 +0000
<![CDATA[ پاکسازی و آموزش پوست چرب و دارای جوش در منزل با این روش ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974699 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974699-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4
پاک سازی پوست چرب و جوش‌دار در کند کردن روند پیری پوست، درمان جوش و آکنه، کوچک کردن منافذ باز پوست، آب رسانی و جوان‌سازی پوست موثر است.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 17:05:18 +0000
<![CDATA[ با این روش پیشگیری از سکته در هوای سرد و آلوده کنیم ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974695 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974695-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
تداخل سرمای هوا و آلودگی هوا باعث افزایش مضرات آلودگی به‌خصوص ایست قلب می‌شود، با رعایت چند نکته احتمال این اتفاق را کاهش دهید
]]>
Sat, 23 Jan 2021 16:57:52 +0000
<![CDATA[ علت چاقی ۲۶درصد دانش آموزان این شهر مشخص شد ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974693 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974693-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: براساس آمار سامانه سناد، ۲۶ درصد از دانش‌آموزان در استان با مشکل اضافه وزن یا چاقی مواجه هستند.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 16:47:27 +0000
<![CDATA[ زجر تنفسی که بازیکن قدیمی فوتبال در حال حاضر دست و پنجه نرم می‌کند]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974691 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974691-%D8%B2%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
برای آشنایی بیشتر با سندروم زجر تنفسی ادامه مطلب را مطالعه کنید.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 16:40:01 +0000
<![CDATA[واکنش تند پزشک میناوند به تهیه دارو توسط علی کریمی + فیلم]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974681 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974681-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
پزشک میناوند به تهیه دارو توسط علی کریمی از دبی واکنش تندی نشان داد در زیر ببینید...
]]>
Sat, 23 Jan 2021 16:18:12 +0000
<![CDATA[سیلی نماینده مجلس به سرباز نیروی انتظامی + فیلم]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974674 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974674-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
این نماینده مجلس، عنابستانی نماینده سبزوار (خراسان رضوی) است/ فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور صادر کرد.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 16:03:01 +0000
<![CDATA[آمار امروز کرونا شنبه 4 بهمن]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974654 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974654-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در شبانه‌روز گذشته ۶۹ نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند، گفت: با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری به ۵۷ هزار و ۲۹۴ تن رسید.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 12:15:53 +0000
<![CDATA[ترم آینده دانشجویان مجازی شد + جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974622 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974622-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد ترم آینده دانشجویان مجازی است مگر اینکه ستاد مقابله با کرونا مصوبه ایی بر حضور دانشجویان اعلام کند.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 07:58:22 +0000
<![CDATA[جزئیات استخدام معلمان حق‌التدریس]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974617 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974617-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
وزیر آموزش و پرورش امسال ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر از همکاران حق‌التدریس در کشور تبدیل وضعیت می‌شوند، گفت: تلاش ما تحت پوشش قرار دادن دانش آموزانی است که در فرآیند تحصیل حضور ندارند و برای بازگشت آنها تمام تلاش خود خواهیم کرد.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 06:55:57 +0000
<![CDATA[آخرین صحبت های غم انگیز چترباز معروف قبل از مرگش + فیلم]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974614 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974614-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%DA%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
محمد بزرگی یکی از چتربازان مطرح ایران، صبح (پنجشنبه ۲ بهمن ۹۹) در مراسم سالگرد شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو در اکباتان تهران پرواز کرد اما چترش گره خورد و درجا جان باخت.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 06:26:11 +0000
<![CDATA[حادثه وحشتناک در پیست اسکی دربندسر فاجعه آفرید + فیلم]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974610 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974610-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
یک پدر و دختر از تله سیژ پیست اسکی دربندسر به طرز فجیعی سقوط کردند.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 04:23:35 +0000
<![CDATA[اولین فیلم از مرگ دلخراش چترباز معروف در سالگرد پلاسکو + فیلم]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974608 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974608-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DA%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
محمد بزرگی یکی از چتربازان مطرح ایران، صبح (پنجشنبه ۲ بهمن ۹۹) در مراسم سالگرد شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو در اکباتان تهران پرواز کرد اما چترش گره خورد و درجا جان باخت.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 18:59:01 +0000
<![CDATA[سرطان ‌های شایع مردان و زنان را بشناسید ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974597 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974597-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن تاکید بر قابل پیشگیری بودن بیش از یک سوم سرطان ها، به معرفی شایع ترین سرطان ها در کشور پرداخت.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 12:36:00 +0000
<![CDATA[بیماری تب استخوان‌شکن چیست؟ ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974596 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974596-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: بیماری تب دانگی چهار نوع دارد که اگر افراد به یک نوع از آن مبتلا شوند، مصون می‌شوند و انواع دیگر قابل کنترل نیستند.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 11:57:00 +0000
<![CDATA[بد جویدن این غذاها چهره تان را زشت می کند]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974299 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974299-%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
تا پیش از این شاید هرگز اهمیت جویدن غذا و رعایت تعادل در استفاده از دندان ها در ظاهرمان را تا این حد درک نکرده بودیم؛ اینکه سالهاست نوعی غذا میخوریم که چهره مان را زشت میکند.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 11:18:37 +0000
<![CDATA[این بیماری فقط در نوجوانان و جوانان به وجود می آید]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974308 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/974308-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
حملات پانیک معمولا در نوجوانان رخ می دهد و برای درمان این اختلال هراس عصبی نیازی به دارو نیست می توانید با روش های طبیعی با آن مقابله کنید.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 10:46:56 +0000
<![CDATA[سیستم ایمنی بدنتان را با این گوشت گیاهی تقویت کنید!]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974600 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974600-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
محققان می‌گویند مصرف قارچ می‌تواند فواید بی شماری برای بدن داشته باشد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 10:41:53 +0000
<![CDATA[با این شربت های گیاهی سنگ های بدنتان را خلع سلاح کنید!]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974318 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974318-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
شربت سرکه انگبین,خواص شربت سرکه انگبین,فواید شربت سرکه انگبینشربت سرکه انگبین تاثیر چشمگیری در پاکسازی کبد و دستگاه گوارش دارد
]]>
Fri, 22 Jan 2021 10:25:39 +0000
<![CDATA[آشتی با کدام خوراکی ها ریه هایتان را سالم نگه می دارد؟]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974325 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974325-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
انتخاب‌ مواد غذایی مفید و پرهیز از خوراکی‌های مضر می‌تواند منجر به سلامتی ریه‌ها شود.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 09:47:10 +0000
<![CDATA[این نوشیدنی پرطرفدار چربی های شکمی را از بین می برد]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974338 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974338-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
به تازگی یک ادعا در کشور انگلیس مبنی بر اینکه رژیم غذایی شکلات به کاهش وزن کمک می‌کند، خبرساز شده است.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 09:44:43 +0000
<![CDATA[کارکنان این شغل به شدت در معرض کرونا هستند]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974335 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974335-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بیشترین میزان صدور اخطار و معرفی به مراجع قضایی به علت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به نانوایی‌هاست.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 09:43:22 +0000
<![CDATA[با تب بالای بدن چگونه برخورد کنیم؟]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974341 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974341-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
یک رژیم شناس و متخصص تغذیه در خصوص باید‌ها و نباید‌های تغذیه‌ای هنگام بروز تب توضیحاتی را ارائه کرد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 09:42:06 +0000
<![CDATA[چربی ها می توانند از قلبتان محافظت کنند؟]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974343 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974343-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
نوع خاصی از چربی در بدن، به نام چربی قهوه‌ای وجود دارد که نقش محافظت‌کننده در برابر بیماری‌های قلبی دارد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 09:39:20 +0000
<![CDATA[چگونه به سکته قلبی مواجه می شویم؟]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974344 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974344-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
یک متخصص قلب درباره علل افزایش موارد سکته و ایست قلبی زودرس و مرگ به دلیل مشکلات قلبی توضیحاتی داد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 09:37:39 +0000
<![CDATA[شرایط میناوند نسبت به دیروز چگونه است؟]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-974598 /بخش-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-72/974598-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
هاشمی درباره آخرین وضعیت مهرداد میناوند توضیحاتی را ارائه داد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 09:34:07 +0000