<![CDATA[شما نیوز]]> https://www.shomanews.com Mon, 27 Jan 2020 17:53:20 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تجاوز وحشتناک به دختر شیرازی 22 ساله در حمام خانه مجردی در تهران ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933960 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933960-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
ماجرای تجاوز جنسی پسر جوان تهرانی به دختر شیرازی 22 ساله پولدار با نقشه طراحی شده در حمام خانه مجردی را در ادامه می‌خوانید.
]]>
Mon, 27 Jan 2020 15:37:49 +0000
<![CDATA[ تجاوز وحشتناک پدر به دختر 12 ساله جلوی چشم مادر + جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933860 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933860-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
مرد افغان در تهران که با شکایت همسرش به شکنجه و آزار دختر 12ساله اش متهم شده بود دیروز با حکم قضایی ازاین اتهام تبرئه شد.
]]>
Mon, 27 Jan 2020 10:04:34 +0000
<![CDATA[ردپای پلیس نمونه شهر در باند قاچاق جنسی+ عکس ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933820 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933820-%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
پلیس انگلیس پس از ردیابی و دستگیری اعضای یک باند قاچاق جنسی، ردپای افسرپلیس نمونه شهر را به عنوان یکی از اعضای اصلی این باند پیدا و او را از کار معلق کرد.
]]>
Mon, 27 Jan 2020 05:29:09 +0000
<![CDATA[تجاوز جنسی به یک زن در محیط کار توسط همکارش در شیفت شب! + عکس]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-901973 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/901973-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
مردی 34 ساله به جرم تجاوز به همکار 70 ساله اش دستگیر و زندانی شد.
]]>
Sun, 26 Jan 2020 17:15:29 +0000
<![CDATA[تجاوز گروهی به دختر 15 ساله + عکس]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-902405 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/902405-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
دختر 15 ساله هندی که در ایالت «دالیات» ازسوی چند شیطان صفت هدف تجاوز قرار گرفته بود توسط مهاجمان به قتل رسید و جسدش در یک کانال آب رها شد.
]]>
Sun, 26 Jan 2020 16:13:45 +0000
<![CDATA[تجاوز جنسی وحشتناک 3 جوان به دختر دبیرستانی در خانه دوست پسرش ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933691 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933691-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4
مریم دختر 17 ساله ای است که به دلیل غفلت و ندانم کاری از چنگال دیو صفتان جان سالم به در برده و دست به دامن پلیس شده است.
]]>
Sun, 26 Jan 2020 14:19:00 +0000
<![CDATA[تجاوز جنسی وحشتناک دایی به خواهرزاده 17 ساله اش در پاکدشت ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933690 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933690-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA
در تاریخ ۱۴ شهریورماه امسال پرونده‌ای تحت عنوان فقدان دختری ۱۷ ساله از کلانتری ۱۲۷ نارمک به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد و پدر و مادر فقدانی در اظهارات خود عنوان کردند که دخترشان در تاریخ ۱۲شهریورماه منزل را به مقصد منزل مادربزرگش ترک کرده و تاکنون مراجعه نداشته است.
]]>
Sun, 26 Jan 2020 08:57:23 +0000
<![CDATA[تجاوز گروهی دو معلم زن به دانش آموز نوجوان+ عکس ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933630 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933630-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
یک معلم آمریکایی که در نبود شوهرش، دانش آموز خود را به خانه دعوت و به او تجاوز کرد با تلاش پلیس اوکلاهما دستگیر شد.
]]>
Sun, 26 Jan 2020 04:46:09 +0000
<![CDATA[تجاوز فجیع به دختر گردشگر ایرانی در ساحل دبی + جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933624 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933624-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%AC%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
طبق آمارهای رسمی، تمایل گردشگران ایرانی برای سفر به دوبی درحالی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است کهعلاوه‌بر افزایش قیمت ارز، بحث تامین امنیت گردشگران ایرانی در این شیخ‌نشین نیز در این امر تاثیرگذار بوده است. این ناامنی با واقعه‌ی تجاوز به بانوان ایرانی شکل حادی به خود گرفته
]]>
Sat, 25 Jan 2020 20:26:37 +0000
<![CDATA[ماجرای ازدواج حامد بهداد + بیوگرافی و تصاویر جدید]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933623 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-10/933623-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
حامد بهداد ۲۶ آبان ۱۳۵۲ در مشهد متولد شد، بازیگر سینما، تلویزیون، تئاتر و خواننده است.
]]>
Sat, 25 Jan 2020 20:22:04 +0000
<![CDATA[تجاوز به دختر دانشجو بعد از دعوت به رستوران + جزئیات ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933620 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933620-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
ختر شاکی گفت: این مرد زندگی من را نابود کرد. من هر شب کابوس می‌بینم و نمی‌توانم درست بخوابم. وضعیت روانی‌ام هم به‌هم ریخته است. او مرا گول زد، به داخل خانه‌اش کشاند و به من تعرض کرد. من برای او اشد مجازات را درخواست دارم ضمن اینکه مدارک پزشکی قانونی هم تجاوز را نشان می‌دهد.
]]>
Sat, 25 Jan 2020 19:38:53 +0000
<![CDATA[تجاوز مامور آتش نشانی به دختر 8 ساله هنگام انجام عملیات + عکس]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-902544 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/902544-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
دختر 8 ساله توسط مامور آتش نشانی مورد تعرض خشونت آمیز قرار گرفت.
]]>
Sat, 25 Jan 2020 19:23:46 +0000
<![CDATA[تجاوز وحشتناک به زن تهرانی در بیایان های اطراف تهران + جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933455 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933455-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
اخبار حوادث حاکی است که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده زن جوانی که در شامگاه آخرین روز‌های فروردین ماه سال جاری قربانی دو نقشه شوم تجاوز شده بود، در شعبه هشتم دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
]]>
Sat, 25 Jan 2020 07:29:41 +0000
<![CDATA[ماجرای ازدواج دوم علی دایی + عکس مراسم ازدواج]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933419 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-10/933419-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
علی دایی بعد از فوت پدرش در سال ۸۱ با دختری بنام مریم که از آشنایان دورشان بود ازدواج کرد و صاحب دختری بنام دنیز شد.
]]>
Fri, 24 Jan 2020 20:21:36 +0000
<![CDATA[تجاوز وحشیانه 6 پسر به دختر 15 ساله در مدرسه + جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933407 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933407-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
یک معلم به اتهام سهل‌انگاری در خصوص تجاوز مکرر به یکی از شاگردان‌اش مورد بازجویی قرار گرفت.
]]>
Fri, 24 Jan 2020 17:03:59 +0000
<![CDATA[تجاوز جنسی به مهسا 35 ساله ورامینی به بهانه استخدام + عکس و جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-914345 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/914345-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
شامگاه بیستم شهریور سال ۹۷ با شکایت یک زن ۳۵ ساله به نام مهسا، موضوع در دستور کار پلیس ورامین قرار گرفت.
]]>
Fri, 24 Jan 2020 11:03:39 +0000
<![CDATA[ماجرای ازدواج ساره بیات + فیلم و تصاویر جدید]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933320 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-10/933320-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
ساره بیات متولد ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۸ در مشهد، بازیگر است.فارغ التحصیل رشته هنر از دانشگاه و بازیگری از موسسه کارنامه می باشد، یک خواهر بنام سروین که همسر رضا قوچان نژاد هست دارد، خانواده اش مخالف بازیگر شدنش بودند
]]>
Thu, 23 Jan 2020 20:25:04 +0000
<![CDATA[عکس لورفته و جنجالی از بیرانوند و 4 همسرش + بیوگرافی و تصاویر دیده نشده ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933309 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-6/933309-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87
سوژه ای جالب و جنجالی درباره علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان در فضای مجازی منتشر شده است که در ادامه جزئیات آن را میخوانید.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 20:05:50 +0000
<![CDATA[تجاوز جنجالی و وحشیانه دو دانشجو به دختر جوان در انباری + عکس ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933307 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933307-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
​با تلاش پلیس لندن دو دانشجوی متجاوز ایتالیایی که دختری جوان را مورد آزار جنسی وحشیانه قرار داده و سپس رهایش کرده بودند بعد از دو سال دستگیر شده اند.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 19:58:04 +0000
<![CDATA[تجاوز زوری به زن شوهر دار + جزئیات ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933306 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933306-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
پسری که از سوی یک زن انتقامجو برای آزار دوستش اجیر شده بود از سوی قضات دادگاه به اعدام ،زندان و شلاق محکوم شد.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 19:45:08 +0000
<![CDATA[تجاوز پدر هوس باز به دختر ش در انباری + جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933297 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933297-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
دختر 13 ساله در انباری خانه مادربزرگش مورد تجاوز پدر شیطان صفتش قرار گرفت.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 17:56:23 +0000
<![CDATA[سوءاستفاده جنسی پیرمرد از پسر معلول به بهانه ماساژدرمانی +عکس ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933049 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933049-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
پیرمرد بازنشسته انگلیسی که به بهانه ماساژدرمانی، یک پسر معلول را بیش از 100 بار مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود با حکم دادگاه این کشور به بیش از یک دهه زندان محکوم می شود.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 08:34:26 +0000
<![CDATA[افشای راز هولناک قتل دخترمعلول به خاطر بارداری از پدر]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933040 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933040-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1
یک پدر هندی که سالها دختر معلول خود را مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده بود، پس از اینکه فهمید او باردار است کمر به قتل دختر بیچاره بست.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 06:47:13 +0000
<![CDATA[تجاوز به دختر دانشجو در ماشین و فیلمبرداری از ان + عکس ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933028 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933028-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
دختر دانشجویی که سوار خودرو پراید شده بود در میانه راه متوجه رفتار مشکوک پسر جوان راننده شد و نیت شیطانی وی را فهمید اما دیگر دیر شده بود.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 20:19:18 +0000
<![CDATA[تجاوز به دختر دانشجو در خلوتگاه دوست پسرش + جزئیات ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933027 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933027-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
مادرم 3 سال قبل مرا از فرورفتن در منجلاب دوستی های خیابانی نجات داد و نگذاشت بیشتر از این آلوده ارتباطات نامشروع شوم، اما من از این ماجراها درس عبرت نگرفتم و...
]]>
Tue, 21 Jan 2020 20:16:46 +0000
<![CDATA[ماجرای ازدواج محسن تنابنده + فیلم و تصاویر جدید ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933021 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-10/933021-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
محسن تنابنده متولد سال 1354 فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشگاه هنر و معماری است. او فیلم نامه نویس و بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون است.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 19:30:24 +0000
<![CDATA[تجاوز جنسی مرد تازه داماد به دختر باکره در پارکینگ + عکس]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933020 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933020-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
یک دختر باکره از سوی یک مرد تازه داماد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 19:14:17 +0000
<![CDATA[تجاوز پسرعموی شیطان صفت و دوستانش به دختر 13 ساله + جزئیات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-933019 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/933019-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
مجمع حفاظت از کودکان قربانی تجاوز ، خبری مبنی بر تجاوز به یک دختربچه 13 ساله از سوی شش نفر و پسرعموی وی دریافت کرد.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 19:10:13 +0000
<![CDATA[صحنه وحشتناکی که زن جوان در حمام خانه اش دید + عکس]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-932978 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/932978-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
مار بوآ در خانه زن انگلیسی او را راهی بیمارستان کرد.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 16:45:41 +0000
<![CDATA[غرامت یک میلیون دلاری برای تجاوز کشیش به کودک 9ساله +عکس]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-932866 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/932866-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
کلیسای کاتولیک استرالیا مسئولیت پرداخت غرامت یک میلیون دلاری به قربانی تجاوزجنسی کشیش هوسران را به عهده گرفت.
]]>
Tue, 21 Jan 2020 10:18:12 +0000