<![CDATA[شما نیوز]]> https://www.shomanews.com Sun, 29 Mar 2020 05:17:42 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[اقساط تسهیلات قرض الحسنه بانک کشاورزی سه ماه به تعویق افتاد]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942661 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942661-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
در اجرای دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک کشاورزی اقساط تسهیلات قرض الحسنه مشتریان این بانک را سه ماه به تعویق انداخت.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 21:11:00 +0000
<![CDATA[ ساختمان مرکزی بانک شهر به احترام حفاظت از زمین خاموش می شود ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942660 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942660-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
ساختمان ستاد مرکزی بانک شهر همزمان با روز جهانی "ساعت زمین" امشب به مدت یک ساعت خاموش می شود.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 21:09:25 +0000
<![CDATA[دعوت به همکاری با بانک کارآفرین در شهر تهران ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942659 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942659-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
بانک کارآفرین به منظور تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در شهر تهران از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت‌های مورد نیاز دعوت به مصاحبه می‌نماید.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 21:05:58 +0000
<![CDATA[نحوه فعالیت شعب بانک کارآفرین در شهر مشهد ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942658 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942658-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
شعبه احمدآباد مشهد بانک کارآفرین تا 16 فروردین ماه آماده خدمت‌رسانی به مشتریان گرامی خواهد بود.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 21:04:01 +0000
<![CDATA[تعطیلی شعب بانک کارآفرین در شهرهای خرم‌آباد و آبادان]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942657 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942657-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
شعب خرم‌آباد و آبادان بانک کارآفرین تا 14 فروردین تعطیل شدند.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 21:02:40 +0000
<![CDATA[​ورود وبصادر به مسیر سودآوری و بهبود شاخص های دارایی و بدهی]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942656 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942656-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C
بانک صادرات در سال ٩٨، موفق شد با کاهش هزینه‌های جذب منابع از یک سو و بهبود درآمدهای مشاع و غیرمشاع خود، وارد دوره سودآوری شود و بعد از چند سال زیان دهی در صورت های مالی، اکنون به بانکی سودآور تبدیل شود.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 21:00:39 +0000
<![CDATA[افزایش تراکنش های غیرحضوری در بانک صادرات ایران پس از شیوع کرونا]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942655 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942655-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
مدیرفناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با اشاره به اهمیت خدماتی که از سوی شرکت‌های فین تکی و استارتاپی در حوزه بانکی و مالی در شرایط امروز شیوع بیماری کرونا ارائه می‌شود، گفت: خوب است که شبکه بانکی نیز از این خدمات استقبال کند تا بتوانیم در توسعه این خدمات سریعتر عمل کنیم.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:59:29 +0000
<![CDATA[ اعلام شعب کشیک بانک سرمایه به منظور پیشگیری از بیماری کرونا ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942654 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942654-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
بانک سرمایه طی اطلاعیه ای اسامی شعب کشیک خود در شهرهایی که دارای بیش از یک شعبه می باشند را از روز یکشنبه مورخ 10‏‏/01‏‏/99 تا اطلاع ثانوی اعلام می نماید.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:58:06 +0000
<![CDATA[جزئیات پرداخت یارانه دو میلیون تومانی ویژه کرونا]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942653 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942653-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
طرح خرید اعتباری اضطراری برای اجرا به وزارت تعاون و اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی ابلاغ شد که بر طبق آن خانوارهای یکنفره ۱میلیون و سایر خانوارها دو میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کنند.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:53:24 +0000
<![CDATA[استفاده از همراه بانک مهر ایران راهی برای کاهش ترددهای بانکی]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942652 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942652-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
در شرایطی که سفرهای درون‌شهری میتواند منجر به گسترش ویروس کرونا شود، با استفاده از امکانات فراهم شده در همراه بانک قرض الحسنه مهر ایران می توانید از داخل منزل تمامی عملیات مالی خود و حتی حساب باز کنید.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:50:44 +0000
<![CDATA[ افزایش ۴۰۰ میلیارد ریالی سرمایه بانک توسعه صادرات ایران ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942651 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942651-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
مجمع عمومی فوق العاده بانک توسعه صادرات ایران، سرمایه این بانک را به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش داد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:40:44 +0000
<![CDATA[صادرات باید تولید محور باشد]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942650 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942650-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: نگاه ها در کشور باید تولید محور و صادرات محور باشد و به یک معنا تغییر و تحول در نگاه بسیار مهم است.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:39:26 +0000
<![CDATA[خبر خوش درباره بخشودگی جرائم بانکی صاحبان مشاغل ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942649 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942649-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84
رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه جدید مجلس برای بخشودگی جرائم بانکی صاحبان مشاغل خبر داد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:39:23 +0000
<![CDATA[اعلام ساعت کار جدید واحدهای بانک ملی ایران]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942648 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942648-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
به منظور مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ساعت کاری جدید واحدهای بانک ملی ایران اعلام شد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:37:10 +0000
<![CDATA[کاهش ساعت کاری شعب بانک تجارت تا 21 فروردین ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942647 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942647-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
بانک تجارت براساس تصمیم شورای هماهنگی بانکها، ساعت کاری شعب خود در تهران و شهرستانها را تا 21فروردین ماه سال جاری به ساعت 8:30 تا 12:30 کاهش داد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:35:18 +0000
<![CDATA[کنسرت‌های «نوروزخانه» در لنز ایرانسل ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942646 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942646-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84
مجموعه کنسرت‌های آنلاین ویژه‌برنامۀ «نوروزخانه» در فروردین 1399، هر شب از اپلیکیشن «لنز» ایرانسل پخش می‌شود.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:34:02 +0000
<![CDATA[مدیریت قابل تقدیر و مناسب مردم در خرید اقلام مورد نیاز]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942644 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942644-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از چند فروشگاه بزرگ عرضه کالا در سطح شهر تهران از نزدیک روند توزیع و عرضه کالاها را بررسی کرد و با اشاره به اهمیت تامین مناسب مایحتاج ضروری مردم به خصوص مواد غذایی، گفت: خوشبختانه با تمهیدات اتخاذ شده، انواع کالا به وفور در فروشگاه های سراسر کشور وجود دارد و با توجه به همراهی مناسب مردم هیچ‌گونه خللی در روند تامین و توزیع کالا به وجود نیامده است.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:30:36 +0000
<![CDATA[سودجویان و افرادی که با پنهان کاری عامدانه خود به کشور لطمه زده اند معرفی کنید ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942642 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942642-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
انجمن اسلامی مهندسان ایران در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی پیشنهادهای خود را برای مقابله با کرونا ارائه داد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:25:17 +0000
<![CDATA[خرید رپورتاژ آگهی از تسمینو و بهبود سئوی سایت ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942639 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942639-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی درباره رپورتاژ آگهی صحبت کنیم و اهمیت خرید آن را برای شما عزیزان شرح دهیم. رپورتاژ آگهی چیست؟ تاثیر آن بر سئو چیست؟ اهمیت خرید رپورتاژ آگهی بر پروژه شما چیست؟ برای پاسخ به این سوال ها این مقاله را دنبال کنید. شما برای خرید رپورتاژ آگهی نیازمند دانستن یک سری از مسائل از جمله تعریف مفهومی رپورتاژ، ویژگی های آن، تاثیر آن بر کسب و کار و غیره هستید که در ابتدای این مقاله به آن ها اشاره شده است.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 20:10:35 +0000
<![CDATA[قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه 99/01/10 + تغییرات]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942634 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942634-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA
قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه 99/01/10 + تغییرات
]]>
Sat, 28 Mar 2020 19:31:51 +0000
<![CDATA[میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری مشخص شد ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942633 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942633-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
قانون برنامه ششم به دولت این اجازه را می‌دهد که پرداخت شاغلان با بازنشستگان را متناسب سازی کند. درصدی برای افزایش این حقوق برای متناسب سازی بیان نشده است و تنها راه برای متناسب سازی را به دست دولت سپرده است.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 19:21:11 +0000
<![CDATA[اعطای وام به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا + جزئیات ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942622 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942622-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری بر مشارکت فعال بانک‌ها در اجرای طرح ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 18:23:17 +0000
<![CDATA[جهش چشمگیر شاخص بورس تهران + جزئیات ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942618 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942618-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
شاخص آزاد شناور نیز با ۱۶ هزار و ۶۹۷ واحد افزایش به رقم ۶۷۹ هزار و ۵۲۶ واحد رسید، شاخص بازار اول هفت هزار و ۲۸۷ واحد و شاخص بازار دوم ۲۶ هزار و ۸۶۳ واحد افزایش داشتند.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 16:49:34 +0000
<![CDATA[قیمت نفت سنگین ایران کاهش یافت + جزئیات ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942616 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942616-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
قیمت نفت سنگین ایران به بشکه‌ای ۱۴ دلار کاهش یافت!
]]>
Sat, 28 Mar 2020 16:12:03 +0000
<![CDATA[پیام تبریک مدیرعامل بیمه سینا به مناسبت اعیاد شعبانیه ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942615 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942615-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
دکتر رضا جعفری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره این شرکت در پیامی فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و جانباز را تبریک گفت.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 14:41:07 +0000
<![CDATA[بیمه نوین به طرح نیکوکارانه مقابله با کرونا پیوست ]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942614 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942614-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
بیمه نوین با خرید اوراق گواهی نیکوکاری کرونا ۱ به کمپین مردمی بازار سرمایه ایران برای مقابله با کرونا پیوست.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 14:38:25 +0000
<![CDATA[نیازی به حضور فیزیکی شبکه فروش صنعت بیمه در دفاتر نیست]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942613 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942613-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
بر اساس بخشنامه جدید بیمه مرکزی نیازی به حضور فیزیکی نمایندگی‌ها و کارگزاران رسمی بیمه در دفاتر خود نیست.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 14:36:31 +0000
<![CDATA[کمک های بیمه آسیا به مناطق سیل زده استان کرمان ارسال شد]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942612 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942612-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF
بیمه آسیا اقلام مورد نیاز هموطنان سیل زده استان کرمان را در منطقه زهکلوت این استان توزیع کرد.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 14:35:07 +0000
<![CDATA[تشکیل کارگروه ویژه در صنعت بیمه به منظور حمایت از سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942610 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942610-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
مدیرعامل بیمه آسیا در گفت و گو با واحد خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در ارتباط با نقش صنعت بیمه در سال "جهش تولید" اظهاراتی بیان داشت.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 14:31:47 +0000
<![CDATA[بازدید مدیرعامل بیمه آسیا از شعب کشیک نوروزی در تهران]]> https://www.shomanews.com/fa/tiny/news-942609 /بخش-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/942609-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا به همراه اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران از واحدهای کشیک نوروزی بیمه آسیادر تهران بازدید کردند.
]]>
Sat, 28 Mar 2020 14:29:31 +0000