ارزان شدن گوشت

  • از روزی که وزارت جهادکشاورزی وعده داد قیمت گوشت را کاهش دهد و به سطح قیمت‌های پارسال برساند، بیش از دو ماه گذشته است. در اوایل مهرماه، علی‌رضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی صورت گرفته تا قیمت گوشت به سطح قیمت‌های سال گذشته بازگردد. همچنین، پیمان‌پاک پیش‌بینی کرده بود که از اواسط آبان ماه، بازار گوشت استحکام خواهد یافت. اما واقعیتی که در بازار گوشت دیده می‌شود، شرایطی عجیب در قیمت‌ها است؛ نه‌تنها قیمت گوشت به سطح قیمت‌های پارسال نرسیده است، بلکه اعداد عجیبی به خریداران گوشت اعلام می‌شود.

۱ |