افزایش سرمایه بانک صادرات

  • بانک صادرات ایران از بانک‌های فعال و باسابقه کشور است که همواره در کنار حمایت‌های مالی از طرح‌های اقتصادی و تامین مالی اقشار کم‌درآمد و اصناف جامعه، با مدیریت جدید خود افزایش شفافیت فعالیت‌های خود را برمبنای بانکداری اسلامی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم را در دستور کار قرار داده است.

۱ |