بنزین 3000 تومانی

  • حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در روز سوم فروردین‌ توزیع شده است که در ادامه به جزییات آن می پردازیم.

  • قرار است سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای بهمن تغییر کند و سهمیه بنزین خودروها حذف و به افراد تعلق بگیرد. اما هنوز نه جزییات این طرح به درستی اعلام شده و نه اعضای کمیسیون انرژی مجلس و کارشناسان قانع شده‌اند که این طرح سودمند است.

  • ماجرای افزایش قیمت بنزین به 11 هزار تومان چیست؟ قرار است در دولت رئیسی بنزین گران شود؟

  • تحولات در گذر است و اخبار روز هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبر‌هایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبر‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبر‌هایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.

۱ |