جهاد توسعه

  • جلسه مشترک قرارگاه تحول و پیشرفت جهادکشاورزی با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و سازمان بسیج سازندگی با هدف بررسی دستاوردهای طرح آبخیز تا جالیز برگزار شد. در این جلسه مشترک گزارشی از روند اجرای طرج های قرارگاه تحول و عملیات های اجرا شده طرح «از آبخیز تا جالیز» در استان ها بررسی و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۱ |