ساعت کاری ادارات ایران

  • ساعت آغاز به کار ادارات به صورت شناور از ۷ تا ۹ صبح در نظر گرفته شده است؛ البته ساعت کاری واحدهای عملیاتی خدمت رسان مثل مراکز بهداشتی به صورت شناور و به نحوی که کار مردم با مشکل مواجه نشود تعیین می‌گردد؛ یعنی این امکان وجود دارد ساعت کاری با هماهنگی مدیر مربوطه بین ۷ تا ۹ صبح طراحی شود، ولی این امر نباید اختلالی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند.

  • استاندار تهران با اشاره به کاهش نزولات جوی در فصل سرما و احتمال ایجاد تنش برقی در آینده، افزود: تغییر ساعت کار اداری یکی از مولفه‌هایی بود که تابستان سال پیش تاثیر آن را روی کاهش مصرف مصرف برق دیدیم.

  • وزیر نیرو می‌گوید مصوبه دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات در تابستان جاری برای مدیریت مصرف برق، تا انتهای زمانی که برای آن تعیین شده پابرجاست و دولت نسبت به اجرای آن مصمم است.

۱ |