شلوغی مترو
  • امروز در ورودی ایستگاه تئاتر شهر شلوغی عجیبی صورت گرفت که درنهایت موجب نارضایتی مسافران و تاخیر زیاد مردم شد که درادامه علت آن را می خوانیم.

  • محمد علیخانی، عضو و رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در گفتگو با فرارو، گفت:" افزایش تقاضای سفر در مترو که اخیراً اتفاق افتاده، به دلیل افزایش نرخ بنزین است. البته علت تاخیر و ازدحام در خطوط مترو، کمبود قطار و فرسودگی این ناوگان است، که برای جبران این کمبود به ۲ هزار واگن نیاز داریم."

  • مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: خط یک مترو دچار نقص فنی نشده و ازدحام جمعیت طبیعی است.

۱ |