نماینده مردم مهاباد در مجلس

  • افزایش قیمت بنزین پس از اختلال در شبکه سوخت‌رسانی جایگاه‌ها دوباره در صدر اخبار غیررسمی قرار گرفت. این در حالی است که دولت و وزیر نفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس بارها اعلام کردند که دولت تا پایان سال قصد گران‌کردن بنزین را ندارد. در حالی که این اخبار به فراموشی سپرده شده بود، مجددا نشانه‌هایی از افزایش احتمالی و به یکباره قیمت بنزین در سخنان نماینده مردم مهاباد در مجلس دیده شد.

۱ |