پخش فرآورده‌های نفتی

  • افزایش ۲۱ درصدی ذخیره‌سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها در سال جاری، همچنین ذخیره‌سازی مناسب سوخت نفت سفید موردنیاز روستاییان در نقاط سردسیر از ابتدای مردادماه امسال سبب شد وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت‌رسانی زمستانی سال ۱۴۰۲ را نیز همچون سال‌های گذشته بدون کمترین چالش و کمبودی مدیریت کنند و مهیای یک عملیات ویژه دیگر برای سوخت‌رسانی تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ شوند.

۱ |