شمانیوز

ریزش مو و من حیث المجموع براساس برآوردهایی که بعمل آمده، چنانچه با دقت نظر بیشتری مسئله ریزش مو را دنبال کنیم، محتمل است، که علل زیادی موجب بروز این ضایعه باشد.

ریزش مو و من حیث المجموع براساس برآوردهایی که بعمل آمده، چنانچه با دقت نظر بیشتری مسئله ریزش مو را دنبال کنیم، محتمل است، که علل زیادی موجب بروز این ضایعه باشد، ولی به نظر ما و براساس تحقیقات دامنه داری که در طول سالها پژوهش و تجربه به عمل آورده ایم، مجموعه انگیزه های بروز این عارضه ریزش مو را باید به دو بخش مهم اساسی تقسیم کرد.

 

  1. شرایط طبیعی و عواملی که خارج از حیطه ی قدرت آدمی در پیدایی ضایعات مو موثر می باشند.

  2. علتهایی که ریشه های مصنوعی دارند، و در واقع معلولهایی هستند، که علل پدید آورنده ی آنها، به اشکال مختلف جامعه انسانی و یا خود ما هستیم.

علتهای طبیعی

دانش بشری، امروزه این توانایی را در خود می بیند، که بسیاری از علتهای اساسی را که در دل طبیعت به صورت رمز پنهان اند، و از خارج، اعضای بدن آدمی را تهدید می نمایند، با رویه استقرایی و استمرار در کاربرد ابزار، تا حدودی کشف کرده، و به مرز علوم نزدیک ساخته، و زمینه های مخاطره انگیزشان را ریشه کن نماید.

علتهای مصنوعی

براثر مرور زمان و گذشت هزاران سال در تاریخ بشری، سرانجام رشد تدریجی تکامل به مدنیت انجامید و انسان به پایه گذاری شهرها پرداخت و به زندگی شهرنشینی تحت قواعد و نظامات معینی خو گرفت، و روز بروز نیز زمینه سکونت در شهرها فراهم آمد، و اصطحکاک منافع در زندگی روزمره انسانها پدیدار گشت. اقلیت معدودی که به شرایط بهتری دست یافته بودند، اکثریت جوامع انسانها را بهره کشی و استثمار نمودند. طبقه مرفه و فرمانروا بوجود آمد و افراد اجتماع که ساکنان عمده شهرها را تشکیل می دادند، با محرومیت و درماندگی وپریشان حالی روبرو شدند، که مجموعه چنین روابط ناسالمی در مناسبات اجتماعی، به بروز بیماریها و شیوع بعضی از عوارض ناشناخته در زندگی انسانها منجر گردیده و تراکم جمعیت در شهرها و روستاها و زندگی جبری در مجاورت یکدیگر علت اساسی شیوع بعضی از عوارض ناشناخته در زندگی انسانها منجر گردیده و تراکم جمعیت در شهرها و روستاها و زندگی جبری در مجاورت یکدیگر علت شیوع و همه گیری بیماریها بوده است.

اگر به این نکته توجه کنیم که هر انسانی و یا هریک از افراد وابسته به نژادهای مختلف، دارای سوخت و ساز جسمانی هستند، متوجه این مطلب نیز خواهیم شد، که عوامل فیزیکی بدن آنها، از لحاظ علمی اختلاف فاحشی با یکدیگر پیدا خواهند کرد، و نتایج ناشی از همین اختلاف ممکن است، موجب شود که یک بیماری

برای مثال عارضه های مورد بحث این کتاب حالت شیوعی و یا تأثیر متقابل را فوراً آشکار سازد، و براساس این برداشت و بینش، ما بر این باور هستیم، که این عوامل و انگیزه ها ساخته و پرداخته دست آدمی می باشد، و بالصراحه می توان گفت، که خصلت طبیعت، جوهر، ذات و صورت، در آن کوچکترین نقش ایفاء نمی نمایند، بلکه این خود ما هستیم، که ترویج یا اشاعه، و یا انتشار بیماری را بطور ناخود آگاه دامن میزنیم.

همچنانکه علت بنیادی ریزش مو را به دو بخش طبیعی و مصنوعی تقسیم کردیم، می توان این تقسیم را با عناوین شرایط کیفیت داخلی و خارجی نیز ذکر نمود.

بنابراین از جهاتی، نابودی ریشه موها عوامل خارجی دارد، یعنی عاملهایی بیرون از بدن آدمی، در حول و حوش طبیعت، و در محیط زندگی انسانها به تخریب ریشه موها می پردازند و عملکرد مستقلی دارند، و یا شرایط داخلی انگیزه آنست که از داخل بدن آدمی موها را تهدید و به مخاطره می کشاند باید توجه داشت، که هرکدام از آن دو (انگیزه های طبیعی و مصنوعی) و یا به عبارت دیگر (شرایط کیفیت داخلی و خارجی) به انواع فروعات دیگر منقسم گشته، و برای خود انگیزه های ویژه ایی دارند.

 

منبع : مه شو

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied