زلزله‌ای به بزرگی پنج و پنج دهم ریشتر، منطقه کنگ را در استان هرمزگان لرزاند.

بیشتر