سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: بازار، طبق معمول با هدف ایجاد تعادل در عرضه…

بیشتر