استقلال در بازار نقل‌وانتقالاتی اصلاً شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند.

بیشتر