با تلاش های حوزه حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه 11 سپتامبر( هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در سال…

بیشتر
تسلیت