اختصاصی شمانیوز// آمار منتشر شده وزمین در سامانه کدال نشان می دهد:

عملکرد بانک ایران زمین که با نماد «وزمین» مشخص می شود از رشد چشمگیر میزان دارایی ها تا پایان سال…

بیشتر