کد خبر : 886434

درچهارمین کنگره سراسری و اولین دوره اهدای جایزه ملی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران که در مرکز همایش‌های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزارشد ، واحد حسابرسی داخلی بانک انصار تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی حسابرسی داخلی را به دست آورد.

اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار نوشت : چهارمین کنگره سراسری و اولین دوره اهدای جایزه ملی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران که هدف اصلی آن ارائه مبنایی برای مقایسه تطبیقی واحد‌های حسابرسی داخلی بر اساس شاخص‌های استاندارد است، در مرکز همایش‌های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزارشد و واحد حسابرسی داخلی بانک انصار تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی حسابرسی داخلی را به دست آورد.
بانک انصار تندیس نقره‌ای نخستین جایزه ملی حسابرسی داخلی کشور را به دست آورد بنابراین گزارش ، واحد حسابرسی داخلی بانک انصار همچنین در بین تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت کننده حائز رتبه نخست شد و در مجموع سازمان‌ها و شرکت‌های واجد دریافت جایزه برتر، رتبه سوم را به دست آورد. در این کنگره که با حضور رئیس و مدیران واحد حسابرسی داخلی بانک انصار و جانشین و روسای ادارات معاونت نظارت و بازرسی برگزارشد، از مدل حسابرسی داخلی بانک انصار رونمایی شد.
بانک انصار تندیس نقره‌ای نخستین جایزه ملی حسابرسی داخلی کشور را به دست آورد این مدل بر اساس مدل بلوغ حسابرسی داخلی (CM) انجمن بین المللی حسابرسی داخلی طراحی شده و متناسب با الزامات انجمن حسابرسی داخلی ایران، بومی سازی شده و یک مدل بلوغ دارای ۵ سطح کلیدی و مشتمل بر ۷۰ شاخص است که توسط دکتر ارباب سلیمانی، دکتر ترک زاده، دکتر زارع و دکتر باقری از استادان به نام کشور مورد ارزیابی قرارگرفته است.
بانک انصار تندیس نقره‌ای نخستین جایزه ملی حسابرسی داخلی کشور را به دست آورد
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید