اختصاصی شمانیوز/

هوای صنعت بیمه هم همچون سایر بخش‌های اقتصاد ایران چند وقتی است تیره و تار شده است. ظرف یک تا دو…

بیشتر