دکتر سالاری در مراسم تکریم و معارفه تعدادی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی:

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای تحقق سه جانبه گرایی در این سازمان که یکی از مطالبات شرکای…

بیشتر