شمانیوز

سازمان امور مالیاتی در رابطه با پرداخت مالیات برای تولید کنندگان سیگار و قلیان صحبت هایی کرد.

 سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اخذ مالیات سیگار و تنباکو قلیان و تولیدی و وارداتی در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

 

میزان مالیات اخذ شده از افراد:

 میزان مالیات به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال میزان مالیات به ازای هر نفس سیگار تولید داخل با نشاط بین بین المللی مبلغ ۵۰۰ ریال میزان مالیات به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ جریان میزان مالیات هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی مبلغ33000 هزار ریال برای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو وارداتی مبلغ100000 ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌شود.

 

 تولید کنندگان انواع سیگار و تنباکو قلیان و همچنین واردکنندگان انواع سیگار در سال ۱۴۰۰ ملزم به اجرای کلیه تکالیف پیش‌بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب به ارائه اظهارنامه و واریز مالیات متعلق به ظرف مهلت مقرر میباشند.

مالیات های فوق جز ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نبوده و برای عاملین پخش و توزیع کنندگان به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا قابل احتساب میباشد گمرک جمهوری اسلامی مکلف است مالیات مزبور را قبل از ترخیص از واردکنندگان وصول و به حساب مربوط واریز و اطلاعات واردکنندگان را پس از هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه نامه صادرات انواع سیگار و تنباکو قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع حکم مقرر در قانون بودجه نمی باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied