کد خبر : 896173

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به طور میانگین روزانه ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۶۸ بشکه نفت در این سال توسط ۴ شرکت تولید کننده نفت ایران تولید شده است.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از خبرگزاری فارس: براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ که اخیرا توسط دیوان محاسبات منتشر شده است مجموع تولیدی نفت ایران توسط ۴ شرکت مناطق نفتخیز جنوب، مناطق مرکزی، فلات قاره و اروندان به شرح زیر است. *میزان تولید نفت در شرکت مناطق نفتخیز جنوب میزان تولید نفت در شرکت مناطق نفتخیز جنوب به شرح زیر است: در ابتدای دوره ۱۳ میلیون ۴۳۴ هزار و ۲۲۶ بشکه نفت موجوی در این شرکت بوده است که در طول سال ۹۶ به میزان یک میلیارد و ۳۶ میلیون ۵۵۵ هزار و ۳۵۶ بشکه در این شرکت نفت تولید شده است که در مجموع در پایان دوره حجم نفت خام تولیدی و ابتدای دوره این شرکت به میزان یک میلیاردو ۴۹ میلیارد و ۹۸۹ هزار و ۵۸۲ بشکه بوده است که با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت: این شرکت در سال ۹۶ به طور میانگین روزانه ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۷۷ بشکه نفت توسط این شرکت تولید شده است. *میزان تولید نفت در شرکت مناطق مرکزی همچنین تولید نفت در شرکت نفت مناطق مرکزی نیز به شرح زیر است: حجم نفت ابتدای دوره در شرکت نفت مناطق مرکزی به میزان ۳۶۹ هزار و ۹۸۲ بشکه بود که در طول دوره به میزان ۷۳ میلیون ۵۳۷ هزار و ۲۷۸ بشکه تولید شد که در پایان دوره مجموع نفت تولید شده واضافه نفت ابتدای دوره به میزان ۷۳ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۲۶۰ بشکه بوده است. با این حساب باید گفت: این شرکت در طول سال ۹۶ به طور میانگین روزانه ۲۰۱ هزار و ۴۷۱ بشکه نفت خام تولید شده است. *میزان تولید نفت در شرکت فلات قاره همچنین براساس آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارش تفریغ بودجه متعلق به سال ۹۶ شرکت نفت فلات قاره در ابتدای دوره ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۸۴۶ بشکه نفت داشته است که در طول دوره ۱۵۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۸۸ بشکه نفت تولید کرده است که با این حساب در طول دوره ۱۶۳ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۴۳۴ بشکه مجموع نفت تولیدی و ابتدای دوره در این شرکت بوده است که با این شرایط می‌توان گفت: در طول سال ۹۶ این شرکت به طور میانگین روزانه ۴۲۱ هزار و ۲۸۱ بشکه نفت تولید کرده است. *میزان تولید نفت در شرکت اروندان این گزارش حاکی است یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ تولید کننده نفت در ایران شرکت نفت و گاز اروندان است که موجودی این شرکت در ابتدای دوره ۵۳۸ هزار و ۷۰۷ بشکه بوده است که در طول سال ۹۶ به میزان ۱۴۵ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۰۲۸ بشکه نفت تولید کرده است که مجموع نفت تولیدی و ابتدای دوره در سال ۹۶ این شرکت به میزان ۱۴۶ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۷۳۵ بشکه بوده است که با این شرایط می‌توان گفت: شرکت نفت و گاز اروندان در سال ۹۶ به طور میانگین ۳۹۹ هزار و ۳۳۹ بشکه نفت تولید کرده است.
جزئیات تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار بشکه نفت ایران در سال ۹۶ با توجه به آمار‌های فوق، مجموع نفت تولید شده توسط این ۴ شرکت بدون احتساب ابتدای دوره به میزان ۱ میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۲۵۰ بشکه بوده است که معادل روزانه ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۶۸ بشکه نفت است. اگر این رقم را با احتساب ابتدای دوره محاسبه کنیم، میزان تولید نفت ایران در سال ۹۶، ۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۴۶۵ بشکه بوده است که معادل روزانه ۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۳۰۹ بشکه نفت است.
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید