شمانیوز
شما نیوز

اسم دختر جدید ۱۴۰۳

ترند ترین و شیک ترین اسم دختر برای سال 1403 | خاص ترین اسم ها را در اینجا بخوانید

اگر دنبال اسم دختر شیک، جدید و خیلی باکلاس هستید این مطلب ما را از دست ندهید.

ترند ترین و شیک ترین اسم دختر برای سال 1403 | خاص ترین اسم ها را در اینجا بخوانید

به گزارش شمانیوز؛ انتخاب اسم دختر جدید ۱۴۰۳ برای پدر و مادر که منتظر تولد فرزندشان هستند یک چالش جذاب و بامزه است که ممکن است برخی از شما والدین را به تردید بیندازد. در صورتی که فرزند دختر در راه دارید انتخاب یک اسم دختر جدید و باکلاس ۱۴۰۳ می‌تواند بسیار زیاد به شما کمک کند تا نخستین قدم برای کودک تان را به درستی بردارید. حتما سعی کنید اسمی برای دخترتان بگذارید که معنی آنرا بدانید و با سلیقه شما جور باشد.

اسم دخترانه ۱۴۰۳ به ترتیب الفبا

اسم دختر شروع با حرف آ

 • آلیس: الیس یک اسم دخترانه با ریشه فرانسوی به معنی بانوی نجیب زاده
 • آماندا: این نام به معنای دوست داشتنی است
 • آنجلا: آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است
 • آتوسا : نام دختر کورش
 • آدخت : خجسته و نیکو
 • آذر : آتش، فروغ، روشنایی
 • آوین (کردی) : مانند آب، زلال
 • آذرگون : گل همیشه بهار
 • آیلا (ترکی) : هاله‌ی ماه
 • آرام : قرار، سکون
 • آنیا (کردی) : بی نظیر، عشق مطلق
 • آرمیتا : آرمان، عشق پاک
 • آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت
 • آرمیدخت : از نام های برگزیده
 • آزادچهر : آزاده نژاد
 • آزاده : نام مادر گشتاسب
 • آزیتا : از نام های برگزیده
 • آژند : نام گلی است
 • آهو : غزال، غزاله؛ (به مجاز) معشوق زیبا
 • آیدا: (ترکی) گیاهی که کنار آب می روید
 • آرزو : خواهش، کام، مراد، چشمداشت، امید،
 • آذین: زیور، زیب، زینت، آرایش
 • آریان : بانوی بسیار مقدس

اسم دختر شروع با حرف ب

 • بلوت : درخت سودبخش
 • بنفشه : نام گلی است
 • به آفرید : نام دختر کی گشتاسب
 • به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
 • به‌آفرین : نیک آفریده شده
 • بهار : نخستین فصل سال
 • بهاره : از آن بهار
 • باستیان : بردبار، شکیبا
 • بالیده : رشد و نمو کرده
 • بامک : بامداد، صبح
 • بامی : درخشان، لقب شهر بلخ
 • بامین : نام روستایی در نزدیکی هرات
 • برهون : هاله، خرمن ماه
 • برفین : برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف
 • بمانی : نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند.
 • بنفشه : نام گل
 • بنیتا : دختر بی همتای من
 • بارلی : بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
 • بارنک : نام درختی است.
 • باستیان : بردبار، شکیبا

اسم دختر شروع با حرف پ

 • پادمیرا : جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
 • پارامیدا : پارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی،
 • پاردیس : پردیس
 • پارمیدا : پارامیدا، پارامیس، پرمیس
 • پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
 • پاکرخ : پاکیزه رو، زیبا رو
 • پاکروز : از نام های برگزیده
 • پاکروی : پاکیزه روی، زیبا روی
 • پاک‌سیما : دارای صورتی پاک و زیبا
 • پاکفر : از نام های برگزیده
 • پاکناز : دارای ناز خوش
 • پاکنوش : پاک نوشنده
 • پالیز : باغ
 • پامچال : گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
 • پانته‌آ : پایدار
 • پرخیده : سخن سربسته
 • پردیس : باغ بهشت
 • پرشت : پر آرزو
 • پرنیان : حریر ، دیبا
 • پروانه : از نام های برگزیده
 • پروین : نام ستاره‌ای
 • پری سیما : زیبا روی

اسم دختر شروع با حرف ت

 • تاتیانا : تاتینا، پرنده شکاری
 • تاتین : پرنده‌ای شکاری
 • تاک آفرین : مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده)
 • تاکدخت : مرکب از تاک (درخت انگور) + دخت (دختر)
 • تالین : پایتخت کشور استونی
 • تامیلا : از روی امیدواری، امیدوارانه
 • تانسو : زلالی چشمه، تمیزی و پاکی و زیبایی
 • تانیا : در فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند
 • تبسّم : لبخند، خنده ی بدون صدا
 • تمیس : گیاهی بالا رونده
 • تناز : نام مادر لهراسب. دختر آرش
 • تهمینه : زن رستم و مادر سهراب
 • توران : از نام های برگزیده
 • توراندخت : از نام های برگزیده

اسم دختر شروع با حرف ث

 • ثمر : معنی: میوه
 • ثمره : معنی: نتیجه و حاصل
 • ثمن : معنی: بها، قیمت
 • ثمین : معنی: گرانبها، قیمتی، گران
 • ثمین : گرانبها، قیمتی، گران
 • ثَمینا : گرانبها و ارزشمند
 • ثمینه : گران بها، قیمتی، گران
 • ثنا : ستایش خداوند، حمد خداوند، شکر، دعا

اسم دختر شروع با حرف ج

 • جانا : ای جان، ای عزیز
 • جان افروز : (به مجاز) آسایش بخش روان
 • جانان : معشوق، محبوب؛ خوب
 • جان بانو : بانویی که چون جان عزیز است.
 • جهان بانو : بانوی جهانیان
 • جهان آوا : مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
 • جهان بانو : بانوی جهانیان
 • جهان خاتون : خاتون جهانیان، بانوی جهانیان
 • جهان ماه : آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
 • جهان ناز : مایه افتخار جهان، فخر جهان
 • جهانتاب : آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالمتاب
 • جهاندخت : دختر شهره در عالم
 • جهانرخ : مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
 • جیحون : رود بزرگ
 • جیران : آهو

اسم دختر شروع با حرف چ

 • چکامه : شعر به ویژه قصیده.
 • چکاوک : پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
 • چکاوه : چکاوک
 • چلچله : پرستو
 • چمان : معنی: آن که می‌خرامد و با ناز حرکت می‌کند
 • چمانه : پیاله شراب
 • چمن : زمین سبز و خرم، باغ و بوستان
 • چکاو : نام پرنده ای خوش آواز
 • چکاوک : آهنگی از موسیقی ایرانی
 • چَمان : خرامان
 • چهرزاد : از نام های برگزیده
 • چیترا : از نام های برگزیده
 • چیستا : دانش و دانایی
 • چیستی : دانش و آگاهی
 • چیکا : نوعی پرنده (ریشه گیلکی)
 • چیلانه : درخت عناب

اسم دختر شروع با حرف ح

 • حانیه : مهربان، دلسوز
 • حبه : دانه‌ی بعضی از میوه‌ها و گیاهان
 • حبیبه : مؤنث حبیب، دوست، یار، معشوقه
 • حدیث : عشق، سودا
 • حسانه : زن بسیار نیکو
 • حکیمه : مؤنث حکیم، زن حکیم و دانشمند
 • حلما : جمع حَلیم، بردباران، صبوران.
 • حسنا : نیک، پسندیده
 • حسنی : نیکو،پسندیده
 • حسیبه : دارنده‌ی نام و شرف و بزرگی
 • حفیظه : موکّل به چیزی؛ حافظ و محفوظ

اسم دختر شروع با حرف خ

 • خاتون : لقب زنان اشرافی ، در حال خرامیدن
 • خرم گل : آن که چون گل خرم و با طراوت است.
 • خرم چهر : آن که چهره ای شاداب و با طراوت دارد.
 • خرمدخت : دختر شاد و با طراوت
 • خورشاد : از نام های برگزیده
 • خوشچهر : نیکو روی
 • خوشخو : نیک رفتار، با صفا
 • خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
 • خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
 • خوشگو : خوش سخن
 • خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ
 • خوشچهر : نیکو روی
 • خوشخو : نیک رفتار، با صفا
 • خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
 • خوشروز : دارای زندگی راحت و بارفاه.
 • خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
 • خوشگو : خوش سخن

اسم دختر شروع با حرف د

 • دریا : از نام های برگزیده
 • دل آرام : آرامش دهنده دلدلبر : یار و معشوق
 • دلجو : نوازش کننده
 • دلدار : دلبر, معشوق, دلیر, دلاور, شجاع
 • دلشاد : خوشحال ، شادمان
 • دلکش : دلربا, دلپذیر, دلفریب
 • دلگرم : خشنود، امیدوار
 • دلنواز : دلارام, دلجو, دلپذیر
 • دمساز : همدم، همراز، هم صحبت
 • دامینه : زیبا، جاری و روان
 • دایانا : زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ
 • درتا : مانند مروارید، همتای دُر
 • درسا : دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر
 • درستی : پاکی، حقیقت، صحت
 • درفام : مانند در درآسا دُرمانند به رنگ دُر

اسم دختر شروع با حرف ر

 • رازک : گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر است
 • رافونه : پونه
 • رام افزا : افزون کننده آرامش
 • رام افزون : رام افزا، افزون کننده آرامش
 • رام بانو : بانوی آرام یا بانوی شاد
 • رامش : شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی
 • رامشین : نام روستایی در نزدیکی سبزوار
 • رامک : رام، اهلی، آرامش دهنده
 • رامونا : مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
 • رایکا : پسندیده و دوست داشتنی
 • رخسار : روی، چهره، صورت ، سیما
 • رخشا : رخشان، درخشان
 • رخشانه : رخشان و درخشنده
 • ردیمه : نام زن کمبوجیه و دختر هوتن
 • رسا : بالغ، بلند
 • رَسپینا : فصل پاییز
 • رَستا : رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده
 • رستاک : شاخه تازه ای که از بیخ درخت برآید

اسم دختر شروع با حرف ز

 • زرنگیس : زرین گیس زرین گیس
 • زرنوش : ام شهری که دارا آن را بنا کرده بود
 • زرواندخت : از زروان (نام ایزدی) + دخت (دختر)
 • زری : پارچه یا لباسی که در آن نخهای طلایی به کار رفته است
 • زرین : از جنس زر، به رنگ زر، طلایی
 • زرین گل : آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است
 • زرین مهر : خورشید طلایی
 • زرین نرگسه : ستاره‌های آسمان
 • زیبا : خوبروی، خوش چهره
 • زیبا دخت : از نام های برگزیده
 • زیباچهر : خوش رو
 • زیبارخ : از نام های برگزیده
 • زیباروی : از نام های برگزیده
 • زیبنده : شایسته، سزاوار
 • زلیخا : نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف (ع) شد.
 • زُلفا : منسوب به زلف؛نزدیکی و منزلت و قربَت.
 • زمانه : روزگار، چرخ

اسم دختر شروع با حرف ژ

 • ژانیا : از نامهای باستانی
 • ژانیتا : محل پرستش خداوند
 • ژانین : نام دریاچه‌ای در یونان
 • ژرفین : عمیقژون : بت، صنم
 • ژیلا : ژاله تگرگ
 • ژینا : باهوش، با نابغه، ژنیک
 • ژینوس : باهوش، نابغه، ژینا
 • ژاکلین : ژاکلین
 • ژانت : مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا ، خداداد)
 • ژانین : نام دریاچه ای در یونان
 • ژانیتا : نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام
 • ژینوس : باهوش، نابغه، ژینا
 • ژامک : اسم باستانی به معنای آینه
 • ژانت : مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا، خداداد)
 • ژانیا : از نامهای باستانی

اسم دختر شروع با حرف س

 • سارینا : خالص، پاک، منزه، بانوی بی ریا، دختر پاکدامن
 • ساعده : دختر مددیار، یاری کننده
 • ساغر : ظرفی که در آن شراب مینوشند، جام شراب
 • سالمه : بدون عیب، در کمال سلامت
 • سالی : بی غم و سرخوش
 • سالینا : سال + ین (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)، منسوب به سال
 • سامه : عهد، پیمان، جای امن و امان، پناه، مأمن
 • سامیرا : سمیرا، زن بزرگوار
 • سامینا : مانند مینا؛ نام گلی
 • سامینا : مانند مینا؛ نام گلی
 • سانوا : دختر خوش سخن، بانویی که شیرین حرف می‌زند.
 • سانیا : سایه روشنِ جنگل
 • ساوی : با ارزش، گرانمایه
 • سایه : تاریکی نسبی، پناه، حمایت؛ حشمت و بزرگی.
 • ستاره : ؛ بخت و اقبال و نماد شخص مجلس آرا و زیبارو
 • ستایش : حمد و سپاس خداوند

اسم دختر شروع با حرف ش

 • شادبانو : از نام های برگزیده
 • شادپری : از نام های برگزیده
 • شاددل : از نام های برگزیده
 • شادروز : نیک روز، خوشبخت
 • شادروی : از نام های برگزیده
 • شادکام : شادمان، کامران، کامروا
 • شادمان : خوش، مسرور
 • شادیه : منسوب به شادی
 • شارونا : سرزمین پربار و حاصلخیز
 • شارین : متمدن، شهرنشین
 • شانا : باد ملایم
 • شاهرو : از نام های برگزیده
 • شادک : نام مستعار سمک در داستان سمک عیار
 • شادی : وضع و حالت شاد، شاد بودن

اسم دختر شروع با حرف ف

 • فروزنده : از نام های برگزیده
 • فروغ : روشنایی، تابش
 • فریبا : فریبنده
 • فریماه : از نام های برگزیده
 • فرین : نام یکی از دختران اشوزرتشت
 • فریناز : از نام‌های برگزیده
 • فلامک : الماس گلی رنگ
 • فانیذ : پانیذ، قند، شکر
 • فایدیم : به معنای گل نیلوفر است
 • فرآذر : شکوه آتش
 • فرازنده : بالابرنده و افرازنده
 • فردیس: پردیس، بهشت
 • فرزانه : خردمند، دانا
 • فرسیما : دارای چهره‌ای باشکوه
 • فلورا : فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
 • فهیمه : فهیم
 • فیروزه : نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز

اسم دختر شروع با حرف م

 • مانا : ماندنی، پایدار
 • ماندانا : به معنی عنبر سیاه
 • مهرانگیز : برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی
 • مهربانو : بانوی مهربان و با محبت
 • مهرچهر : آنکه چهره‌ای مهربان دارد
 • مهرچین : برگزیننده مهر یا نور
 • مهرخ : آن که دارای رخساری چون ماه است
 • مهرنگار : خورشید زیباروی
 • مهروی : ماه رو، زیبارو
 • مهسان : مانند ماه
 • مهستی : ماه خانم
 • مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
 • مهناز : ماه ناز
 • مهوش : مانند ماه، خوشگل
 • مهین : بزرگ، بزرگتر

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied