شمانیوز

افشین علا در آستانه عید نوروز۱۳۹۴شعری را برای حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سرود که مجددا بازنشر می شود.

به گزارش خبرنگارشمانیوز وبه نقل از خبرانلاین : افشین علا در آستانه عید نوروز۱۳۹۴شعری را برای حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سرود که مجددا بازنشر می شود.

 تا بیرق ظهور

ای قاسم ای غلام حرم/نامت عجین به نام حرم

برتوزکربلاو نجف/هردم رسدسلام حرم

برخاستی به رغم خطر/ازجابه احترام حرم

نیشی شدی به جان عدو/شهدی شدی به کام حرم

عطرخوش شهامت تو/پیچیده درمشام حرم

دراهتزازی ازهمه سو/ چون پرچمی به بام حرم

تو مثل حس امنیتی/ آکنده درتمام حرم

بستی کمربه یاری دین/ ای سروخوشخرام حرم

چون شیرشرزه ای که جهد/یکباره ازکنام حرم

رفتی فروبه چشم عدو /چون خنجرازنیام حرم

نامت زبانزدهمگان/در صحن ودرمقام حرم

داعش چو خواست ابرهه سان/خیزدبه انهدام حرم

خشم خداشدی چو شرر /برجان خصم خام حرم

برگ جویده ماند بجا/از او به زیرگام حرم

کاش آن زمان که بانگ عطش/ می‌آمدازخیام حرم

بودی توباسپاه یلان/درخدمت امام حرم

آن مشک می سپردبه تو/سقای تشنه کام حرم

میدادی از شهامت خود/ آرامشی به شام حرم

ماننداین زمان که شدی/اسباب التیام حرم

خواهم که شادزی زخدا/همواره درزمام حرم

هم مقتدات خامنه ای/درظل مستدام حرم

پاینده سیستانی و هم/ مجموعه عظام حرم

تابیرق ظهورشود/خود ضامن دوام حرم...

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied