شمانیوز

هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه با اکران فیلم های «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی، «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی، «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی و مجموعه فیلم های کوتاه و مستند در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از موج : هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه با اکران فیلم های «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی، «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی، «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی و مجموعه فیلم های کوتاه و مستند در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

 

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «من میترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

نشست خبری فیلم «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    تبلیغات متنی
    
    روی خط رسانه