شمانیوز

برنامه زندگی پس از زندگی هرشب ساعت 18:15 از شبکه چهار پخش می شود.

برنامه زندگی پس از زندگی روایتی از تجربه های پس از مرگ است که هرشب ساعت 18:15 و تکرار ساعت 1 بامداد و 11:30 ظهر از شبکه چهار سیما پخش می شود.

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت اول زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

*دانلود قسمت دوم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

*دانلود قسمت سوم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت چهارم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

 

*دانلود قسمت پنجم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت ششم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

 

*دانلود قسمت هفتم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت هشتم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت نهم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت دهم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

*دانلود قسمت یازدهم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

*دانلود قسمت دوازدهم زندگی پس از زندگی

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

*دانلود قسمت سیزدهم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت چهاردهم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

*دانلود قسمت پانزدهم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

*دانلود قسمت شانزدهم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

*دانلود قسمت هفدهم زندگی پس از زندگی

 

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

*دانلود قسمت هجدهم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت نوزدهم زندگی پس از زندگی

 

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

*دانلود قسمت بیستم زندگی پس از زندگی

 

 

z1og_fefdjnd3y7qv

 

 

 

قسمت بیست و یکم در حال بروزرسانی...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied