کد خبر : 895082

قیمت خودرو جمعه 98/01/23 + جدول

قیمت خودرو جمعه 98/01/23 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو جمعه 98/01/23 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۴۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۲,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۲,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۵,۱۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سایپا ۱۵۱
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
تیبا (سفید)
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
تیبا (تنوع رنگ)
۴۹,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۳,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۵۲,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۵۲,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۵۳,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
ساینا (رینگ فولادی)
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
ساینا (رینگ آلومینومی)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
ساینا اتوماتیک
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
وانت زامیاد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
وانت زامیاد (ساده)
۷۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
وانت زامیاد(آپشنال)
۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
آریو (اتوماتیک)
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
چانگان cs۳۵
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سیتروئن c۳
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو جمعه 98/01/23 / گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
وانت آریسان
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سمند lx
۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سمند ef۷
۷۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سمندef۷دوگانه سوز
۷۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۷۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سمند سورن
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سمند سورن توربو
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
دنا
۹۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو glx ۴۰۵
۶۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۷۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو slx ۴۰۵
۷۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو پارس. کد ۲۹
۸۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو پارس. کد ۳۲
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو پارسlxکد15
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژوپارسlxکد۱۶
۹۵,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژوپارسlxکد۱۷
۹۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژوپارس اتوماتیک
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۷۲,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو۲۰۶.تیپ۵
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو۲۰۶.صندوقدار
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو ۳۰۱
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو ۲۰۰۸
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پژو ۵۰۸
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رانا LX
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
دانگ فنگ S۳۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنو تندر E۲
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پیکاپ دوکابین فوتون
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنو کپچر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
سوزوکی ویتارا
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/01/23/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۸۰,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنو تندر ۹۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنو پارس تندر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ،جمعه 98/01/23
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/01/23

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو جمعه 98/01/23: *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید