کد خبر : 896045

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/1 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/1 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/1 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۶,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۹,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سایپا ۱۵۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
تیبا (سفید)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
تیبا (تنوع رنگ)
۵۳,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۵۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۵۸,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۵۹,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۵۹,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
ساینا (رینگ فولادی)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۰,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
ساینا اتوماتیک
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
وانت زامیاد
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
وانت زامیاد (ساده)
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
وانت زامیاد(آپشنال)
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
آریو (اتوماتیک)
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
چانگان cs۳۵
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سیتروئن c۳
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/1/ گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
وانت آریسان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سمند lx
۷۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سمند ef۷
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سمندef۷دوگانه سوز
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سمند سورن
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سمند سورن توربو
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
دنا
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو glx ۴۰۵
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو slx ۴۰۵
۸۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو پارس. کد ۲۹
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو پارس. کد ۳۲
۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو پارسlxکد15
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژوپارسlxکد۱۶
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژوپارسlxکد۱۷
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژوپارس اتوماتیک
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو۲۰۶.تیپ۵
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو۲۰۶.صندوقدار
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو ۳۰۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو ۲۰۰۸
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پژو ۵۰۸
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رانا LX
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
دانگ فنگ S۳۰
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنو تندر E۲
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پیکاپ دوکابین فوتون
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنو کپچر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
سوزوکی ویتارا
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/02/1/ گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنو تندر ۹۰
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنو پارس تندر
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1
پیکاپ دوکابین ریچ
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/02/1

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو یکشنبه 98/02/1: *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید