کد خبر : 899547

قیمت خودرو پنجشنبه 98/03/02+ جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/03/02+ جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو قیمت خودرو پنجشنبه 98/03/02 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
۵۶,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۵۶,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سایپا ۱۳۱ (سفید)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۴۹,۴۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سایپا ۱۳۲ (سفید)
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سایپا ۱۵۱
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
تیبا (سفید)
۵۷,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
تیبا (تنوع رنگ)
۵۷,۹۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۶۳,۲۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
۶۳,۸۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
۶۴,۷۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
ساینا (رینگ فولادی)
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
ساینا اتوماتیک
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
وانت زامیاد
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
وانت زامیاد (ساده)
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
وانت زامیاد(آپشنال)
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
آریو (اتوماتیک)
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
چانگان cs۳۵
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سیتروئن c۳
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/03/02 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
وانت آریسان
۵۹,۵۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سمند lx
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سمند ef۷
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سمندef۷دوگانه سوز
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سمندef۷دوگانه کد۱۶
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سمند سورن
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
دنا
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
دنا پلاس/۴ایربگ
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو glx ۴۰۵
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو slx ۴۰۵
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو پارس. کد ۲۹
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو پارس. کد ۳۲
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو پارسlxکد ۱۳
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو پارسlxکد15
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژوپارسlxکد۱۶
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژوپارسlxکد۱۷
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژوپارس اتوماتیک
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو۲۰۷دنده‌ای
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو۲۰۷اتوماتیک
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو۲۰۶.تیپ۵
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو۲۰۶.صندوقدار
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو ۲۰۰۸
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رانا LX
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
دانگ فنگ H۳۰ Cross
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
دانگ فنگ S۳۰
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رنو تندر E۲
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
هایما اس ۵ توربو (S۵)
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
هایما اس ۷ توربو (S۷)
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
پیکاپ دوکابین فوتون
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رنو کپچر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
سوزوکی ویتارا
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو پنجشنبه 98/03/02 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
برلیانس کراس اتومات۱.۶
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رنو تندر ۹۰
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رنو پارس تندر
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، پنجشنبه 98/03/02
رنو ساندرو - اتوماتیک
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰