داریوش دلفانی رییس ستاد مرکزی و مردمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

رئیس ستاد آیت الله رئیسی گفت: این که می گویند ما با دنیا تعامل نخواهیم داشت، کاملا اشتباه است.…

بیشتر