در قالب تفاهم نامه محقق شد؛

تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با…

بیشتر
تبلیغات متنی