بانوی دوچرخه سوار در حین تمرین بر اثر تصادف با یک خودرو درگذشت.

بیشتر