`
شمانیوز
شما نیوز

زنا چیست؟ | مجازات زنا | آشنایی با انواع زنا

زنا به معنی رابطه ی نامشروع میان زن و مردی است که میان آن ها صیغه ی محرمیت و نکاح دائم یا موقت وجود نداشته باشد و این رابطه ی نامشروع تا سطح رابطه ی جنسی و دخول ادامه پیدا کند و آمیزش در آن وجود داشته باشد.

زنا چیست؟ | مجازات زنا | آشنایی با انواع زنا

به گزارش شمانیوز: زنا به معنی رابطه ی نامشروع میان زن و مردی است که میان آن ها صیغه ی محرمیت و نکاح دائم یا موقت وجود نداشته باشد و این رابطه ی نامشروع تا سطح رابطه ی جنسی و دخول ادامه پیدا کند و آمیزش در آن وجود داشته باشد. مردی که مرتکب گناه زنا شود را “زانی” و زن زناکار را “زانیه” می نامند. زنا در هر سطحی در دیدگاه اسلام و قانون مجازات اسلامی گناهی بزرگ بوده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است اگر در رابطه ی نامشروع، نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا گفته نمیشود. ماده ۲۲۱ تا ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی به بحث زنا اختصاص دارد.

انواع زنا عبارت است از: زنای محصنه، زنای غیرمحصنه، زنای با محارم و زنای به عنف

مجازات زنا

برای بررسی مجازات انواع زنا، ابتدا باید به شرایط اثبات آن بپردازیم. گفتنی است که زنا جزو جرایمی است که اثبات آن آسان نبوده و شرایط خاصی می طلبد. از جمله شرایط اثبات زنا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اقرار شخص زانی یا زانیه

وجود ۴ شاهد (۴ مرد عادل یا ۳ مرد و ۴ زن)

تائید ارتکاب به زنا از سمت پزشکی قانونی

شرایط و اوضاع و احوال ثابت کننده ی قطعی ارتکاب به زنا

وجود فیلم یا عکس اثبات کننده

مجازات زنا بسته به اینکه زنای انجام شده از چه نوعی باشد، متفاوت است. به صورت کلی در صورت اثبات زنا، مجازات سنگسار در انتظار فرد زانیه (زن زناکار) خواهد بود. اگرچه گفته میشود این مجازات در سال های اخیر تاحدی تعدیل شده است، شمول زنا در دسته ی گناهان کبیره، موجب مجازات شدیدی برای طرفین است.

زنای محصنه و مجازات آن

زنای محصنه به زنایی گفته میشود که یکی از طرفین مرتکب، چه زن و چه مرد، متاهل باشد. در این صورت به زنی که مرتکب این زنا شده باشد “محصنه” و به مرد زناکار، “محصن” گفته میشود. البته در نظر گرفتن مجازت برای این نوع از زنا استثنائاتی دارد. از جمله اینکه اگر مرد یا زن متاهل در شرایطی باشد که همسر وی در وضعیت مسافرت، حبس و یا مبتلا به بیماری هایی مانند ایدز یا سیفلیس باشد که برقراری رابطه ی جنسی را برای شریک زندگی او ناممکن سازد، عمل زنای او در حکم زنای محصنه نخواهد بود و مجازات این زنا بر او اعمال نخواهد شد.

مجازات زنای محصنه برای زن زناکار، ۱۰۰ ضربه شلاق به علاوه ی سنگسار، و برای مرد زناکار، ۱۰۰ ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید از محل زندگی خود به مدت ۱ تا ۳ سال است. البته در قانون جدید، در صورت اثبات زنای مرد متاهل، مجازات سنگسار برای او نیز در نظر گرفته میشود و تنها در شرایطی که به هر دلیلی اجرای سنگسار امکان پذیر نباشد، مجازات او به ۱۰۰ ضربه شلاق تغییر خواهد کرد.

رابطه مرد متاهل با زن شوهر از دیدگاه قضایی

طبق آنچه در خصوص زنای محصن یا محصنه گفته شد، می توان رابطه ی نامشروع و آمیزش جنسی مرد متاهل با زن شوهر دار را جزو دسته ی زنای محصنه محسوب کرد. در خصوص زنای محصنه در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است:

احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

بدین ترتیب طبق آنچه در زنای محصنه گفته شده است، حکم قضایی رابطه ی مرد متاهل با زن شوهردار، سنگسار میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب طلاق به دلیل خیانت همسر مراجعه کنید

البته لازم به ذکر است رابطه ی میان مرد متاهل و زن شوهردار در سطوح مختلف، مجازات های متفاوتی را دی پی دارد. برای مثال، اگر رابطه ی آن ها در حد ربطه ی نامشروع مانند بغل کردن، بوسیدن، همبستر شدن و… باشد و آمیزش جنسی در آن انجام نشود، مجازت آن ها تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود. این نوع رابطه، “دون زنا” به معنای رابطه ای کمتر از زنا نام دارد. در این خصوص در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که:

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

بدین ترتیب نوع دیگری از این رابطه، زنای عنف است که در آن مرد متاهل، به زور و اکراه زن شوهردار را مجبور به ارتکاب زنا میکند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه وکیل رابطه نامشروع مراجعه کنید.

زنای زن شوهردار از دیدگاه قضایی

پیش از هرچیز باید به این نکته اشاره کرد که جرم زنا یکی از جرایمی است که اثبات آن بشدت سخت می باشد و در صورت اثبات، مجازات سختی در پیش خواهد بود. در مورد زنا با زن شوهردار، در کنار مجازات های درنظر گرفته شده، حرمت ابدی میان زانی و زن شوهردار برقرار میشود و آن دو هرگز نمیتوانند با یکدیگر ازدواج کنند. در این خصوص، زنای محصن یا محصنه که در پیش به آن اشاره شده، در رابطه با زنا با زن شوهردار صادق است و مجازات آن طبق قانون، سنگسار خواهد بود. در این شرایط اگر زانی مجرد باشد، مجازات او ۱۰۰ ضربه شلاق و اگر او نیز متاهل باشد، مجازات سنگسار در نظر گرفته میشود. حال همان طور که در پیش به آن اشاره شد، یکی از انواع زنا، زنای به عنف است. در صورتیکه زنا به عنف، یعنی زنا با زور و اکراه نسبت به زن شوهردار انجام شود، مجازات آن اعدام است.

زنا با محارم

زنا در شرایط کلی به حالتی تلقی می شود که آمیزش جنسی میان دو شخص که هیچ رابطه ی محرمیتی بینشان وجود نداشته باشد انجام شود. حال اگر این رابطه میان دو شخص که به گونه ای محرم بوده که هیچگاه رابطه ی ازدواج دائم یا موقت میان آن ها نتواند شکل بگیرد، زنا با محارم تلقی شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته میشود. در این خصوص در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی آمده است:

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

زنا با محارم نسبی

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است

زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است

تبصره ۱ : مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

بدین ترتیب مجازات زنا با محارم نسبی، اعدام است. حال اگر زنای با محارم از نوع زنای عنف باشد و زانه به اجبار و با اکراه تن به انجام زنا داده باشد، تنها زانی محکوم شده و مجازات او اعدام است.

سوالات متداول

آمیزش جنسی تا چه میزانی زنا تلقی شده و تا چه میزانی در حد رابطه ی نامشروع باقی می ماند؟

تفاوت زنا با رابطه ی نامشروع، دخول آلت جنسی مرد به اندازه ی ختنه گاه در اندام جنسی زن می باشد ولی رابطه ی نامشروع هر رابطه ای در حد رفتار منافی عفت بوده و طیف گسترده تری را دربرمیگیرد. درواقع اگر دخول به میزانی باشد که آلت مردانه وارد مهبل زن نشود، این رابطه در سطح رابطه ی نامشروع باقی مانده و زنا نام ندارد. بدین ترتیب ارتباط میان زنا و رابطه ی نامشروع، نوعی رابطه ی عموم  خصوص مطلق میباشد.

آیا بخششی برای مجازات زنا وجود دارد؟

خیر. جرم زنا من جمله جرایم منافی عفت عمومی و از جرایم سنگین به شمار میرود. بنابراین بخشش یا گذشت احدی از طرفین یا اشخاص مرتبط با آنها تاثیری در آن نداشته و جزو جرایم غیرقابل گذشت است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

این خبر را از دست ندهید
دیگر رسانه ها