نتایج جستجو
  • باشگاه اینترمیلان برای قطع همکاری با مائورو ایکاردی به توافق رسیده او ماه ژوئن از جمع اینتری‌ها جدا خواهد شد.